Plan działań PZS w Ghanie na 2011 - wsparcie rolników i aktywizacja kobiet

Od 2006r. Polska Zielona Sieć wspiera społeczności rolnicze w ghanijskim regionie Volta. O naszej pracy dowiedzieć się można więcej oglądając przygotowywane przez nas filmy dostępne TUTAJ oraz TUTAJ.

Dzięki naszym doświadczeniom, obserwacjom i rozmowom z mieszkańcami obszarów objętych projektami w 2006, 2008 i 2009 roku mogliśmy dokonać analizy ich potrzeb, możliwości i potencjalnych trudności. Analiza ta stała się podstawą przygotowanej przez nas „Strategii dla obszarów wiejskich Tafi – Todzi na lata 2009/2011” i stanowiła punkt wyjściowy zaplanowanych na ten rok działań. Dodatkowo, dzięki rozpoznaniu potrzeb przeprowadzonym przez naszego partnera – organizacji pozarządowej Friends of the Earth Ghana – w 2011r. rozpoczynamy również działania w regionie Northern

Tegoroczny projekt sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Wsparcie kobiet i rolników w rozwoju rolnictwa, przetwórstwa żywności i zapewnieniu dostępu do wody w regionach Northern i Volta (Ghana)” ruszył. Na naszą pracę w Ghanie w 2011 roku składa się kilka działań, nad realizacją których czuwają pracownicy Polskiej Zielonej Sieci, eksperci oraz wolontariusze.

Wraz z naszym lokalnym partnerem Friends of the Earth Ghana (FOE Ghana) inicjujemy działania modelowe mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej społeczności wiejskich opierając się o zasadę zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. W tym roku tematami przewodnimi są plantacja ananasa uprawianego metodami organicznymi, a także produkcja masła shea.

Nasze działania planowane są następująco:

1. Edukacja i aktywizacja kobiet i rolników w Zabzugu.

W regionie Northern zostaną zorganizowane szkolenia aktywizujące rolniczo i gospodarczo 200 kobiet i rolników. Program szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia:  prowadzenie działalności gospodarczej (rolniczej)

 zarządzanie czasem i finansami (włączając podstawy księgowości)

 zarządzanie ludźmi

 wzmacnianie jakości działań biznesowych

2. Odnowienie centrum produkcji masła shea w Zabzugu.

Zbieranie orzechów masłosza i produkcja masła shea jest jednym z tradycyjnych zajęć kobiet w rejonie ghanijskiej sawanny (Northern region). Istniejące w Zabzugu centrum produkcji masła z orzechów drzewa masłowego (Vitellaria Paradoxa), popularnie nazywanego masłem shea, mogące zatrudniać 100 kobiet, zostanie odnowione i wyposażone.

3. Budowa studni w Zabzugu.

W ramach projektu w Zabzugu wybudowana zostanie 1 studnia w okolicy szkoły postawionej w przeszłości przez FOE Ghana, w miejscu zaplanowanym do tego w trakcie budowy szkoły. Studnia zostanie przekazana wspólnocie. Przed oficjalnym przekazaniem, 5 członków wspólnoty i 5 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie użytkowania i konserwacji studni.

4. Profilaktyka przeciwmalaryczna w 5 wsiach regionu Volta.

W ramach działania zakupione moskitiery będą dystrybuowane w pierwszej kolejności wśród rodzin, w których są dzieci w wieku do lat 5. Dystrybucja zakładać będzie zaangażowanie społeczności lokalnych w proces, a także element umowy społecznej zobowiązującej do prawidłowego korzystania z pomocy rzeczowej. Moskitiery będą dystrybuowane nieodpłatnie, co według doświadczeń lokalnego partnera i przeprowadzonych konsultacji z doświadczonymi organizacjami zagranicznymi w końcowym efekcie daje lepsze rezultaty w postaci użytkowania ich przez beneficjentów.

5. Wsparcie rozwoju plantacji ananasów w Tafi Abuipe i Vakpo Todzi.

Dzięki dotychczasowym środkom Polskiej Pomocy udało się stworzyć pokazowe plantacje ananasów w Vakpo-Todzi i Tafi Abuipe. Plantacje te są prowadzone przez dwie grupy rolników, które zostały w tym celu odpowiednio wyszkolone. Opanowana przez nich wiedza dotyczy przede wszystkim zakładania plantacji oraz jej pielęgnacji. Po kilkunastu miesiącach jakie minęły od momentu ostatnich nasadzeń, obie plantacje wkraczają w kolejny etap rozwoju, który wymaga przygotowania długofalowego planu zarządzania w oparciu o zasady optymalizacji zbiorów i kontraktowania sprzedaży. Jest to również bardzo dobry moment na dywersyfikację upraw, poprzez wprowadzenie nowej odmiany ananasa nadającej się do upraw metodami organicznymi.

6. Komponent Edukacji Rozwojowej

Media w krajach Globalnej Północy powinny pogłębiać wśród odbiorców zrozumienie istoty problemów krajów Globalnego Południa, świadomość tego, dlaczego ubóstwo wciąż dotyka tak ogromne ilości ludzi, jak jest to zależne od polityk krajów Północy i co trzeba zmienić w globalnej polityce i gospodarce , by tę sytuację zmienić u podstaw. Znalezienie skutecznych sposób na zainteresowanie i zaangażowanie ze strony odbiorców należy właśnie do dziennikarzy, szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie globalny rozwój jest nowym tematem w debacie publicznej. Dostarczenie dziennikarzom rzetelnej wiedzy jest więc istotne, jeśli zależy nam na edukacji rozwojowej polskiego społeczeństwa. Dlatego w ramach projektu zostanie zorganizowana wizyta studyjna dla 2 dziennikarzy największych mediów w Polsce. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć