Polityki europejskie muszą być bardziej spójne z rozwojem

Europejska Konfederacja Organizacji Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (CONCORD) opublikowała w tym miesiącu najnowszy raport na temat spójności polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju.

Tegoroczny raport "Spotlight on EU Policy Coherence for Development" ocenia europejskie polityki dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, zasobów naturalnych, bezpieczeństwa oraz migracji w zakresie ich spójności z rozwojem. Zapewnienie, aby polityki UE i jej krajów członkowskich nie wpływały negatywnie na kraje rozwijające się jest zobowiązaniem o charakterze prawnym, które zostało wpisane m.in. do Traktatu lizbońskiego. Niestety, jak pokazuje raport, realizacja tych zobowiązań jest w dalszym ciągu zaniedbywana.

Tegoroczny raport dużo miejsca poświęca kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. W odniesieniu do tego tematu przedstawia trzy główne zalecenia dla UE i jej krajów członkowskich:
- zapewnienie spójności polityki rolnej i polityki handlowej;
- powstrzymanie niestabilności cen i spekulacji;
- zmniejszenie śladu ekologicznego Europy w krajach rozwijających się poprzez zmianę niezrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji.

Jak konkluduje raport, UE może znacznie poprawić efektywność swoich 53 miliardów euro wydawanych co roku na pomoc rozwojową, jeśli wykaże większe zaangażowanie w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju.

Z pełną treścią raportu możecie zapoznać się na stronie grupy CONCORD. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć