Polecamy Przewodnik po Edukacji Globalnej

Polska wersja językowa "Przewodnika po edukacji globalnej" jest już dostępna. Tłumaczenie zostało przygotowane przez Centrum Północ-Południe.

Przewodnik stanowi odpowiedź na potrzebę wyrażoną przez sieć praktyków związanych z Tygodniem Edukacji Globalnej (Global Education Week Network). Celem było wypracowanie wspólnego narzędzia bazującego na doświadczeniu zdobytym przez sieć i innych partnerów, które byłoby wsparciem dla edukatorów w rozumieniu i efektywnym wdrażaniu inicjatyw edukacji globalnej. Wydanie polskie Przewodnika zostało przygotowane przez Grupę Zagranica.

Poprzez pokazywanie zarówno różnych perspektyw edukacji globalnej, jak i związanych z nią metod i kryterió