Polacy o pomocy rozwojowej 2008

Na zlecenie MSZ, TNS obop przeprowadził cykliczne badanie opinii publicznej: "Polacy o pomocy rozwojowej".

Wyniki są budujące. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że nasz kraj pomaga i powinien pomagać biedniejszym krajom. Niezmiennie większość Polaków zgadza się z tym, że Polska powinna pomagać krajom afrykańskim - które należą do najbiedniejszych. Póki co w strategii dot. polskiej pomocy rozwojowej opinia ta nie została uwzględniona.

Najważniejsze wyniki i podsumowanie

Zdaniem badanych Polska powinna pomagać przede wszystkim krajom Afryki (52%)

Wg Wskaźnika Rozwoju Społecznego, Polska jest na 39 miejscu wyprzedzając 140 krajów

1. Aktualne, szczegółowe statystyki HDI (ang. Human Development Index): http://hdr.undp.org/en/statistics/
2. Informacje na temat HDI w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C...

Milenijne Cele Rozwoju to zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju.

1. Opis Milenijnych Celów Rozwoju: http://www.unic.un.org.pl/cele.php
2. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych: [word] http://www.unic.un.org.pl/dokumenty...

Ponad trzy czwarte (76%) Polaków zgodziłoby się, aby rząd przeznaczył pieniądze z ich podatków na pomoc rozwojową dla biedniejszych krajów.

Źródło: wyniki badania TNS OBOP - "Polacy o pomocy rozwojowej 2008". Dokument załączony poniżej.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć