Polacy o pomocy rozwojowej 2006

Od 2004 roku MSZ regularnie bada poziom naszego, jako obywateli, poparcia dla udzielania przez Polskę pomocy rozwojowej. Jak wypadliśmy w 2006?

Zdaniem 25% Polaków Polska zdecydowanie powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych. W porównaniu z 2005r., osób głęboko przekonanych o konieczności pomocy jest ponad dwa razy więcej! To bardzo nas cieszy.

Najczęściej wskazywanymi powodami, dla których Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową są moralny obowiązek pomagania biedniejszym krajom i potrzeba rewanżu za pomoc uzyskaną w przeszłości przez Polskę.

Jednocześnie argument o niewystarczającej zamożności naszego kraju z roku na rok traci wśród opinii publicznej na sile. Zapytani o liczbę państw – spośród wszystkich 200 państw na świecie – biedniejszych i gorzej rozwiniętych od Polski, Polacy średnio wskazują 76 (podczas gdy Polska zajmuje miejsce w czwartej dziesiątce w rankingu wskaźnika rozwoju społecznego HDI i w piątej – w rankingu dochodu narodowego per capita).

Zdaniem Polaków, Polska powinna przede wszystkim pomagać krajom Afryki, a w następnej kolejności naszych wschodnim sąsiadom: Ukrainie i Białorusi. Większość Polaków uważa, że polska pomoc powinna być przekazywana głównie za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych i polskich organizacji pozarządowych.

Informacje ze strony www.polskapomoc.gov.pl

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć