Podsumowanie debat uniwersyteckich

Polska Zielona Sieć we współpracy z pięcioma Studenckimi Kołami Naukowymi przeprowadziła w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie międzypokoleniowe debaty uniwersyteckie pt. "Afrykańskie surowce. Rozwój Północy kontra rozwój Południa". Głównym celem organizowanych spotkań było pokazanie zależności globalnych, bez których my - mieszkańcy Polski, kraju globalnej Północy - nie wyobrażamy sobie życia codziennego.

Wiele pytań otworzyło zażarte dyskusje: na czym polegają wyzwania rozwojowe krajów afrykańskich? Co tak właściwie rozumiemy poprzez "rozwój"? Czy możemy nie korzystać z surowców wydobywanych w Afryce? Czy popyt na nie może przyczynić się do polepszenia się warunków życiowych ich mieszkańców?

Przy użyciu wskaźników takich jak Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI), wskaźnik PKB per capita czy Wskaźnik Szczęśliwej Planety (HPI) oceniano różnice w poziomie życia mieszkańców poszczególnych części świata.

Za pośrednictwem wyświetlanego podczas debat filmu dokumentalnego "Cena ropy" głos został oddany mieszkańcom Nigerii.

Prezentowany 20. minutowy dokument, w reż. Luca Tomassini (2012) przedstawia negatywny wpływ wydobycia ropy naftowej w Nigerii na lokalne społeczności i środowisko, a także pokazuje, w jaki sposób możemy kształtować politykę Unii Europejskiej, by niwelować szkodliwy wpływ europejskich inwestycji w krajach najbiedniejszych.

Pełna wersja filmu z polskimi napisami jest dostępna w serwisie YouTube:

Nie tylko ropa i gaz (jak w przypadku Nigerii) mogą być towarem eksportowym, w trakcie debat pokazywany był również przykład planowanej rozbudowy tamy Grand Inga w Demokratycznej Republice Konga i powiązane z nim zjawisko grabieży energii.

Projekt ten był prezentowany m.in. w kreskówce "dla dorosłych" pt.: "Europejskie poszukiwania energii – to chyba jakiś żart”

Kreskówka z polskimi napisami jest dostępna w serwisie YouTube:

Polecane źródła informacji:

1. Raport Koalicji Counter Balance pt. "Kopalnia miedzi Mopani w Zambii"

2. Raport CEE Bankwatch Network z wizyty dokumentującej działalność koncernów wydobywczych w Nigerii pt. "The reality behind the EU energy security"

3. Raport Koalicji Counter Balance nt. planowanej budowy tamy Grand Inga w DRK "Conrad’s Nightmare. The World’s Biggest Dam and Development’s Heart of Darkness"

4. Raport CEE Bankwatch Network "Europejski Bank Inwestycyjny w krajach Południa. w Czyim interesie? "

5. Raport the Corner House pt. "Energy security. For whom? For What?"

Prezentacja, która była pokazywana podczas każdej z debat, jest dostępna za pośrednictwem narzędzia issuu:

Open publication - Free publishing - More afryka


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć