Partnerstwo czy gry władzy?

Europa negocjuje nowe umowy handlowe z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Prawdziwe partnerstwo handlowe mogłoby radykalnie zmienić życie jednej trzeciej ludzi żyjących w biedzie, zapewnić rolnikom i małym przedsiębiorstwom stabilne przychody a pracownikom przyzwoite zatrudnienie.

Mimo tego Europa wybiera politykę władzy zamiast polityki partnerstwa.

Streszczenie

Sześć lat temu rozpoczęły się negocjacje handlowe między UE a 76. państwami AKP. Umowy miały pozytywnie wpłynąć na rozwój, jednak nie udało się tego osiągnąć. W grudniu 2007 roku przedstawiciele państw AKP dali wyraz temu, że interesy UE stoją ponad polityką rozwojową i regionalną AKP.

W tym momencie trwają renegocjacje umów. Oznacza to, że zmiana jest wciąż możliwa: nowe, bardziej sprawiedliwe umowy mogą i powinny zostać wypracowane.

W poniższym dokumencie została przedstawiona opinia na temat tego, jak EPA (Economic Partnership Agreements) mogą negatywnie wpłynąć na kwestie rozwojowe.

Źródło: Oxfam: Partnership or Powerplay?

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć