Pakiet "Jedz lokalnie, myśl globalnie!"

Mamy przyjemność zaprezentować Wam pakiet edukacyjny „Jedz lokalnie, myśl globalnie!” przeznaczony do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z II, III i IV etapu edukacyjnego. Nasza publikacja poświęcona jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie.

Uważamy, że tematyka ta jest niezwykle ważna dla naszego życia, bo codziennie każdy/a z nas podejmuje jakiś wybór konsumencki. To, co jemy, ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie, region, kraj, a nawet cały świat. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy materiał, który wpisuje się w cele i założenia edukacji globalnej. Edukację globalną rozumiemy przede wszystkim jako pobudzanie do refleksji, krytycznego myślenia, otwartości na świat oraz wzmacnianie umiejętności dyskusji wśród uczniów i uczennic.

O żywności możemy z powodzeniem dyskutować zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą na każdym przedmiocie lekcyjnym. Niniejszy pakiet ma być dla Was pomocą i inspiracją do realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Zachęcamy Was do tego, by scenariusze dostosowywać do trybu Waszej pracy (pod względem trudności) i możliwości czasowych. Jeśli chcesz otrzymać od nas pakiet w wersji wydrukowanej, wypełnij formularz: http://bit.ly/2jNwSuE

Pakiet w wersji pdf dołączony jest na końcu tego tekstu lub możesz go przejrzeć i ściągnąć z tej strony.

O pakiecie

Pakiet edukacyjny ma następującą strukturę: cześć I wprowadza w temat współczesnej produkcji i konsumpcji żywności, część II składa się z 21 scenariuszy zajęć dla II, III i IV etapu edukacyjnego, część III przedstawia przykłady działań aktywizujących dla uczniów i uczennic, w tym szczególnie działań zrealizowanych przez szkoły partnerskie naszej kampanii. Część II ze scenariuszami została objęta nadzorem merytorycznym oraz metodycznym przez współpracujące z nami ekspertki. Opracowane przez zespół autorek scenariusze były testowane w ramach pilotażu w szkołach projektu pod czujnym okiem zaangażowanych nauczycielek. To dzięki ich wskazówkom i refleksji można było udoskonalić materiał i dostosować go w pełni do specyfiki szkół.

Układ oraz tematyka zawartych w pakiecie scenariuszy nie są przypadkowe – stanowią całość i najlepiej realizować je z daną grupą lub klasą po kolei. Na każdy etap edukacyjny przypada 7 scenariuszy, które w pakiecie uporządkowane są tematycznie (każdy z 7 tematów/działów zawiera scenariusze z 3 etapów edukacyjnych). Każdy z działów poprzedzony jest infografiką, która schematycznie porządkuje najważniejsze zjawiska poruszane przez scenariusze. Cykl edukacyjny zaczynamy scenariuszami wprowadzającymi w tematykę żywności (z czym żywność się kojarzy, jak wyglądają codzienne posiłki uczniów i uczennic), następnie przechodzimy do zagadnień związanych ze sposobami produkcji żywności (rolnictwo ekologiczne vs przemysłowe), wpływem przemysłowej hodowli zwierząt na środowisko naturalne i klimat, transportem produktów żywnościowych, wpływem stylów naszego odżywiania się na środowisko naturalne i społeczeństwo, sposobami zaopatrzenia w żywność (dystrybucja i konsumpcja). Celem ostatnich scenariuszy jest zmobilizowanie uczniów i uczennic do dzielenia się zdobytą wiedzą oraz aktywnego działania na rzecz zmiany systemu żywnościowego. Aby jak najlepiej przygotować się do prowadzenia zajęć, zachęcamy Was do zapoznania się z publikacjami polecanymi w CZYTELNI, jak również z materiałami z sekcji Źródła informacji/Materiały dodatkowe zawartej w każdym ze scenariuszy.

Pakiet powstał w ramach w ramach kampanii edukacyjno-aktywizującej „Jedz lokalnie, myśl globalnie!”, która jest częścią międzynarodowej kampanii realizowanej w 12 krajach członkowskich UE pt. „EAThink2015. Global Learning for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable Food Systems”. Finansowany jest ze środków ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć