PAH - konkurs na koordynatora projektu budowlanego w Sudanie

Polska Akcja Humanitarna poszukuje osób chętnych do włączenia się w działania prowadzone w programie misji zagranicznej w Sudanie w charakterze:

KOORDYNATORA PROJEKTU BUDOWLANEGO (nr ref.:10/07/Sudan/bud)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: • Planowanie, zarządzanie i koordynowanie projektów związanych z budową szkoły, kliniki weterynaryjnej i innych; • Identyfikowanie potrzeb w zakresie prowadzonych projektów; • Realizowanie powierzonych budżetów projektowych, w tym kontrolowanie rozliczeń projektowych; • Zarządzanie zespołem projektowym współpracę z podwykonawcami; • Współpracę i nawiązywanie kontaktów z beneficjentami pomocy, władzami lokalnymi, donatorami, mediami oraz innymi organizacjami pomocowymi działającymi w rejonie misji PAH; • Współpracę z pozostałymi Działami Fundacji PAH oraz raportowanie zgodnie z ustalonymi zasadami.

Od kandydatów oczekujemy: • wykształcenia wyższego z dziedziny inżynierii budowlanej; • doświadczenia w zakresie planowania, budżetowania i rozliczania projektów; • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; • praktycznej znajomości środowiska MS Office i Internetu; • wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i interpersonalnych; • samodzielności i odpowiedzialności; • komunikatywności; • wysokiej odporności na stres i trudne warunki; • rozumienia i tolerancji dla odmienności kulturowej; • bardzo dobrego stanu zdrowia.

Pożądane będą: • orientacja w sytuacji społeczno-politycznej w regionie; • doświadczenie z pobytów w obszarach odmiennych kulturowo; • umiejętność w zakresie kierowania zespołem osób; • znajomość problematyki rozwojowej.

Oferujemy: • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prężnej organizacji humanitarnej; • szansę zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia; • możliwość dobrego poznania obyczajów odmiennych kulturowo.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie - www.pah.org.pl Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert w językach polskim i angielskim, zawierających list motywacyjny i CV, na adres nabor@pah.org.pl. Wraz z ofertą należy przesłać oświadczenie w języku polskim o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 101/2002 poz. 926)”. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć