Promujcie tu swoje działania na rzecz Globalnego Południa!

Dział PROJEKTY poświęcony jest prezentacji dokonań polskich organizacji pozarządowych na rzecz krajów rozwijających się. Zachęcamy organizacje pozarządowe pracujące na rzecz Globalnego Południa do prezentowania szczegółów i efektów swojej pracy. Polska pomoc rozwojowa musi mieć poparcie społeczne, ponieważ praca NGOsów to praca w imieniu społeczeństwa i często za publiczne pieniądze. Aby to poparcie istniało - musimy dać ludziom szansę poznania nas. Musimy systematycznie przypominać się pokazując, co nowego udało nam się zrobić i jak można działać dalej. Musimy się promować po to, by stwarzać dobry klimat do rozmów na temat efektywnej pomocy rozwojowej. Skorzysta na tym Globalne Południe - jego mieszkańcy zasługują na pomoc, tak samo jak my, nasze rodziny i wszyscy mieszkańcy krajów rozwiniętych - Globalnej Północy.

Apel do polskich organizacji pozarządowych!

Dlatego nie tylko zachęcamy, ale i gorąco namawiamy do kontaktu z nami i wysyłania nam artykułów i zdjęć prezentujących Waszą pracę (kontakt: ola@globalnepoludnie.pl, prosimy o teksty nie dłuższe niż 1 strona A4 włączając w to zdjęcia o wymiarze 200x151px).

Napisz do nas!


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć