Organizacje ekologiczne i rozwojowe kwestionują politykę Banku Światowego

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i rozwojowe sprzeciwiają się systemowi pożyczek, który ma towarzyszyć nowo utworzonemu Adaptacyjnemu Funduszowi Banku Światowego.

W związku z piątkowym oświadczeniem Banku Światowego o udzieleniu ośmiu krajom wsparcia finansowego na adaptację do zmian klimatycznych w ramach nowego pilotażowego programu Pilot Program for Climate Resilience (PPCR), wiodące organizacje ekologiczne i rozwojowe wyraziły głębokie zaniepokojenie faktem, że połowa funduszu ma być w formie pożyczek.

Organizacje wskazują, że ww. program przewiduje udzielanie dotacji na pomoc techniczną we włączeniu kwestii odporności klimatycznej w ramy krajowego budżetu i planowania, jednak projekty służące wdrażaniu tych planów w życie mają być w dużej mierze finansowane poprzez pożyczki bankowe.

"Wsparcie na adaptację jest rekompensatą za wyrządzone szkody i w związku z tym musi być udzielane w formie subwencji" stwierdziła Ilana Solomon, Analityk Polityki z ActionAid w USA. "Oferowanie krajom najbardziej narażonym na zmiany klimatyczne kilku milionów dolarów na włączenie ’odporności klimatycznej’ w plany rozwojowe, a następnie stawianie wymogów aby tworzone w ramach tych planów projekty były finansowane z pożyczek jest niedorzecznością. W wielu wypadkach kraje nie będą miały innego wyboru jak zaciąganie pożyczek tylko po to aby mieć dostęp do środków, których rozpaczliwie potrzebują."

Neil Watkins, dyrektor wykonawczy Jubilee USA Network dodaje: " Przyjęcie założeń Banku Światowego oznacza odwrócenie sytuacji w której ten, kto zanieczyszcza zamiast płacić korzysta. Bank Światowy musi udzielać subwencji, nie pożyczek na adaptację do zmian. Ostatecznie, to najwięksi udziałowcy Banku poprzez swoje emisje przyczynili się do kryzysu klimatycznego. Wymaganie od krajów biednych aby coraz bardziej się zadłużały po to by posprzątać nie swój ’bałagan’ jest oburzające!"

Karen Orenstein z Friends of the Earth U.S. stwierdziła, że pilotażowy program Banku Światowego PPCR jest inicjatywą dawców, w której brak udziału społeczeństwa obywatelskiego - zwłaszcza z krajów, których program dotyczy. Lepszym rozwiązaniem jest uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego stworzonego w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych ds.Zmian Klimatu.

Pilot Program on Climate Resilience (PPCR) jest pierwszym programem operacyjnym w ramach Strategicznego Funduszu Klimatycznego Banku Światowego. Fundusz ten został zatwierdzony przez Rade Dyrektorów Banku Światowego pierwszego lipca 2008 roku. Program PPCR ma dostarczyć krajom rozwijającym się w sumie 500 milionów dolarów w formie dotacji i pożyczek. Do udziału w PPCR zaproszono: Bangladesz, Boliwię, Kambodżę, Mozambik, Nepal, Niger, Tadżikistan i Zambię.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć