Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych

„Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“ to kampania edukacyjna skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 12 krajów europejskich, Burkina Faso oraz Senegalu.

Jego celem jest wzmocnienie potencjału młodzieży oraz kadry nauczycielskiej w umiejętności krytycznego rozumienia problemów globalnych i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie. Projekt uwzględnienia szczególnie tematykę związaną z współczesnym modelem produkcji i konsumpcji żywności w kontekście problemów środowiskowych i społecznych, jakie wywołuje oraz korzyści z budowania lokalnych systemów żywnościowych.

Głównym zadaniem projektu jest przygotowanie młodzieży i kadry nauczycielskiej do aktywnego uczestnictwa w zmieniającym się świecie jako obywateli odpowiedzialnych za swoją codzienną rzeczywistość. Działania projektowe będą sprzyjać ich aktywnemu zaangażowaniu na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji pomiędzy Globalnym Południem i Północą w kontekście realizacji międzynarodowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz promowania i realizacji idei suwerenności żywnościowej. Projekt koncentruje się na zrównoważonych systemach żywnościowych i sytuacji drobnych producentów żywności, a udział w nim wezmą nauczycielki, nauczyciele i uczniowie z Austrii, Chorwacji, Cypru, Francji, Hiszpanii, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch, Senegalu oraz Burkina Faso.

We współczesnym świecie dynamiczne czy wręcz gwałtowne procesy społeczno-gospodarcze sprawiają, że trudno jest właściwie interpretować wydarzenia i podejmować działania. Rola edukacji i nauczycieli staje się zasadnicza w umożliwieniu młodym ludziom rozwoju ich własnych narzędzi poznawczych niezbędnych do krytycznego postrzegania otaczającego świata. Globalny rozwój ustanawia dla nas wszystkich relacje, które łączą nasze codzienne wybory i działania z życiem milionów ludzi w różnych regionach świata. Współzależności te, pogłębiające się w epoce cyfrowej informacji, ukazują stopień skomplikowania globalnych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy: pogłębiającego się rozwarstwienia społeczeństw, zmian klimatu, migracji, degradacji środowiska naturalnego, dominacji międzynarodowych korporacji w gospodarce i polityce, wyczerpywania się zasobów naturalnych, szerzących się chorób cywilizacyjnych.

Współczesny system żywnościowy jak w soczewce skupia największe z tych problemów. Co więcej, nadal ponad 800 milionów ludzi cierpi z powodu głodu, podczas gdy w najbogatszych krajach żywność jest marnowana na skalę większą niż w całej dotychczasowej historii. Powrót do lokalnej gospodarki żywnościowej, odbudowującej życie społeczne na obszarach wiejskich, dostarczającej wysokiej jakości żywności oraz chroniącej środowisko naturalne to pilne wyzwanie dla nas wszystkich.

Projekt trwa od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 i zaangażuje łącznie 4200 nauczycieli i 42 000 uczniów. Działania skierowane są zarówno do młodzieży szkolnej jak i kadry nauczycielskiej. W tym czasie w każdym kraju partnerskim odbędą się: konkursy na foto-reportaże i produkcję filmów video, szkolenia z edukacji globalnej i dziennikarstwa obywatelskiego, międzynarodowe wizyty studyjne dla nauczycieli, akcje zakładania ogrodów w szkołach i wydarzenia publiczne skierowane do społeczności lokalnych. Opracowane zostaną innowacyjne narzędzia edukacyjne dla kadry nauczycielskiej do pracy na każdym etapie nauczania szkolnego oraz aplikacja na telefon dla młodzieży.

W Polsce projekt realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Polską Zieloną Sieć we współpracy z Fundacją Otwarty Plan. Dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Międzynarodowa strona projektu: www.eathink2015.org (będzie dostępna już wkrótce). Polska strona projektu: www.globalnepoludnie.pl/Jedz...

Koordynator projektu: Paweł Stankiewicz: pawelstankiewicz@zielonasiec.pl.

Koordynatorki ds. edukacji: Magdalena Klarenbach: klara@otwartyplan.org, Emilia Ślimko: emilia@otwartyplan.org

* * *

Kampania edukacyjna „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogródków do zrównoważonych systemów żywnościowych” finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, nr umowy DCI-NSAED/2014/349-033. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć