Obietnice G8 dla Afryki

Państwa należące do G8 doszły w piątek do porozumienia i obiecały wyasygnować 60 mld dolarów na program walki z AIDS, malarią i gruźlicą w Afryce

Połowę pieniędzy z obiecanych 60 milionów przekażą Stany Zjednoczone.

Pomoc w tej wysokości nie od razu spotkała się z aprobatą wszystkich uczestników szczytu G8. Włochy poparły ten program dopiero po dłuższych wahaniach.

Decyzja ta jest pokłosiem działań Prezydenta George W. Bush’a, który pod koniec maja wezwał Kongres USA do wydatkowania dodatkowych 30 mld dolarów na walkę z AIDS na świecie w latach 2009-2013. W budżecie USA na lata 2003-2008 na walkę z tą chorobą przeznaczono z inicjatywy obecnego prezydenta 15 mld dolarów.

Powstaje pytanie czy suma ta rekompensuje szkody jakie - zdaniem wielu ekonomistów i alterglobalistów - wyrządziły, będącym w fazie wczesnego rozwoju gospodarkom trzeciego świata, najbogatsze państwa zrzeszone w G8, poprzez wykorzystanie haseł globalizacji i liberalizacji handlu światowego do zalewania „globalnego południa“ dotowanymi produktami z Europy i Ameryki północnej...

Piątek jest ostatnim dniem trzydniowego szczytu grupy G8 w Niemczech. Biorą w nim udział przywódcy Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Kanady oraz Rosji.

info własna na podstawie PAP


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć