ODA Club dialog północ-południe

Polska Akcja Humanitarna, Polska Zielona Sieć oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności serdecznie zapraszają na spotkanie ODA Club poświęcone zagadnieniu polskiej współpracy rozwojowej.

Spotkanie odbędzie się 13 Czerwca (piątek) o godzinie 17.30 do Klubu Chłodna 25 w Warszawie.

Temat spotkania:

„Społeczności Afryki Subsaharyjskiej: Nasi partnerzy czy bierni odbiorcy pomocy.”

Spotkanie obejmie debatę, w której udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą panowie Fernando Pacheco oraz Armando Swenya zajmujący się oceną wpływu międzynarodowej pomocy w Angoli i Tanzanii (krajach priorytetowych polskiej pomocy).

PROGRAM SPOTKANIA ODA Club, 13 czerwiec 2008

„Społeczności Afryki Subsaharyjskiej: Nasi partnerzy czy bierni odbiorcy pomocy”

17.30 – 17.45 Otwarcie spotkania przez organizatorów

17.45 – 18.00 Znaczenie współpracy na rzecz rozwoju państw afrykańskich, globalny kontekst współpracy rozwojowej; prof. dr hab. Witold Orłowski (członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN).

18.00 – 18.30 Ocena wpływu międzynarodowej pomocy na rozwój Angoli i Tanzanii, specyfika dwóch krajów priorytetowych polskiej pomocy; Fernando Pacheco (Angola), Armando Swenya (Tanzania).

18.30 – 18.45 Wdrażanie Deklaracji Paryskiej nt. Efektywności Pomocy w stosunku do krajów Afryki Subsaharyjskiej, Olga Kucharska-Zawadzka (Naczelnik wydziału ds. Polityki Rozwojowej i Programowania, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ).

18.45- 19.00 Rola placówki dyplomatycznej w procesie planowania, wdrażania i ewaluacji polskiej pomocy - doświadczenia z Angoli; dr Eugeniusz Rzewuski (były ambasador RP w Angoli, 2003- 2006, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, Uniwersytet Warszawski).

19.00 – 19.15 Demokratyczna własność, przewidywalność i przejrzystość we współpracy rozwojowej – postulaty organizacji pozarządowych; Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności).

19.15 – 19.45 Dyskusja moderowana przez prof. dr hab. Witolda Orłowskiego z udziałem zaproszonych gości m.in. parlamentarzystów, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

19.45 Poczęstunek

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem UNDP.

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć