O kampanii

Od stycznia 2010 roku Polska Zielona Sieć realizuje kampanię WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa.

Solidarni w walce z głodem

Ponad miliard ludzi cierpi głód i niedożywienie, z czego przeszło 90 procent żyje w krajach Globalnego Południa. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu, problem głodu w dzisiejszym świecie nie jest spowodowany niewystarczającą ilością produkowanej żywności ani nie jest głównie owocem konfliktów zbrojnych czy katastrof naturalnych.

Głód to przede wszystkim problem rozwojowy wynikający z braku dostępu do odpowiednich środków materialnych lub produkcyjnych, które pozwoliłyby ludziom dotkniętym biedą na wytworzenie lub zakup wystarczającej ilości pożywienia. Dominujący obecnie globalny system żywnościowy, charakteryzujący się niesprawiedliwą dystrybucją żywności, ziemi i innych środków produkcji, niekorzystną organizacja rynków rolnych oraz niewłaściwą polityką rolną zarówno na poziomie międzynarodowym jak i lokalnym, stanowi podstawową przyczynę tej skandalicznej sytuacji.

Celem kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT jest budowanie świadomości polskiego społeczeństwa na temat faktycznych przyczyn głodu i niedożywienia na świecie, a także promowanie zasad suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa jako skutecznych sposobów walki z nimi.

Staramy się zachęcić polskich konsumentów i producentów żywności do zastanowienia się nad wpływem sposobów produkcji rolnej i spożycia żywności na głód w krajach Globalnego Południa. Chcemy mobilizować do zmiany zachowań i postaw konsumenckich niekorzystnie wpływających na rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Pragniemy uświadamiać mieszkańcom naszego kraju, że zrównoważone rolnictwo, lokalne systemy żywnościowe oraz świadoma konsumpcja to rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz realnie wpływają na polepszenie sytuacji mieszkańców najbiedniejszych krajów.

Naszą kampanię kierujemy także do polityków na poziomie krajowym i europejskim, starając się uwrażliwić ich na kwestie suwerenności żywnościowej oraz zwracając uwagę na konieczność większego uwzględniania przez europejskie polityki rolne, handlowe i rozwojowe prawa do żywności oraz sytuacji żywnościowej krajów Globalnego Południa.

Poprzez nasze działania chcemy przyczyniać się do realizacji Milenijnego Celu Rozwoju nr 1, w ramach którego wspólnota międzynarodowa, w tym także Polska, zobowiązała się do zmniejszenia o połowę do 2015 roku liczby ludzi cierpiących głód na świecie.

Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT jest realizowana przez Polską Zieloną Sieć w partnerstwie z Francuskim Komitetem na rzecz Solidarności Międzynarodowej (CFSI) i Polskim Klubem Ekologicznym Koło Miejskie w Gliwicach oraz we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi z Europy i Afryki.

Zespół realizujący kampanię: Emilia Ślimko i Jakub Kahul

Kontakt: Emilia Ślimko emilia@zielonasiec.pl 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć