Nowy raport Oxfam "Zamienić CO2 w złoto"

50 MLD $ NA ADAPTACJĘ DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH ZNALEZIONE! Innowacyjne mechanizmy finansowe mogą pokryć koszty adaptacji bez rozbijania budżetów!

Photo: Morris Herson/Oxfam

Photo: Morris Herson/Oxfam

Poznań, Polska – Oxfam oznajmia: “Aby móc w sposób wystarczający wspierać finansowo kraje rozwijające się do przystosowania do obecnych, pogarszających się skutków zmian klimatu, negocjatorzy biorący udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat klimatu muszą jak najszybciej zaakceptować innowacyjne mechanizmy rynkowe.”

Opublikowany dziś raport Oxfamu “Przekształcić CO2 w złoto” stwierdza, że obecnie istnieją sposoby pozyskiwania miliardów dolarów z projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych. To mogłoby sprawić, że kraje w największym stopniu odpowiedzialne za emisję wzięłyby ciężar obowiązków redukcyjnych na swoje ramiona. Szacuje się, że roczne zapotrzebowanie krajów rozwijających się w związku z adaptacją do warunków klimatycznych to minimum 50 miliardów dolarów. Liczba ta wzrasta przy założeniu, że porozumienie dotyczące zmian klimatu nie będzie w stanie utrzymać wzrostu globalnego ocieplenia poniżej 2°C.

Heather Coleman, autorka cytowanego raportu i doradca Oxfamu ds. polityki klimatycznej stwierdziła: “Biorąc pod uwagę obecny światowy kryzys finansowy, możnaby wykorzystać istniejące mechanizmy do pozyskiwania środków od sprawców zanieczyszczania środowiska bez konieczności sięgania do środków budżetów państw. Proponowane rozwiązanie zostało uznane przez wielu biorących udział w negocjacjach za jedno z najbardziej praktycznych, jako że pozwala ono na zebranie środków na zapobieganie przyszłym zmianom klimatu oraz na pomoc dla krajów ubogich borykających się z problemem adaptacji.”

Najbardziej efektywnym podejściem generowania środków na adaptację do zmian klimatu jest połączenie pozyskiwania funduszy z systemem redukcji emisji, stanowiącym główne założenie porozumienia wchodzącego w życie po 2012r., które międzynarodowe jednostki emisyjne przypisuje krajom bogatym. Stanowisko Oxfamu w tej sprawie zakłada, że część wspomnianych jednostek powinna być wystawiana na aukcję, a nie rozdawana krajom.

Z oszacowań Oxfamu wynika, że do roku 2015 można pozyskać 50 milliardów dolarów z rocznych aukcji jedynie 7,5% międzynarodowych jednostek emisyjnych przyznawanych krajom bogatym. Uzbierane pieniądze powinny zostać przekazane nowemu, zarządzanemu przez UNFCCC, wielostronnemu instrumentowi wspierającemu finansowo działania adaptacyjne. Ponadto, biorąc pod uwagę tylko kraje bogate, w sektorach lotniczym i żeglugowym, działania podobnych instrumentów finansowych są w stanie wygenerować dodatkowe 28 miliardów dolarów rocznie, w tym 12 mld z lotnictwa i 16,6 mld z żeglugi.

Coleman stwierdza: “Z uwagi na fakt, że społeczności już teraz zmagają się z niezmiernie dotkliwymi skutkami zmian klimatu, istnieje paląca potrzeba niesienia pomocy ludziom najbardziej narażonym na negatywne odziaływanie globalnego ocieplenia.” Kraje biedne potrzebują pomocy w tworzeniu i rozwijaniu swojej odporności na skutki zmian klimatu poprzez np., usprawnianie przeciwpowodziowych systemów wczesnego ostrzegania, tworzenie wzdłuż wybrzeży namorzynowych “bio-osłon” w celu ochrony przed falami lub też uprawę roslin odpornych na suszę. Jeśli kraje te nie zdołają przystosować się do zmian klimatu, poniosą dotkliwe szkody z powodu powodzi, susz i huraganów, których skutki zarówno społeczne jak i finansowe będą nieporównywalnie wyższe.

Kluczowe dla negocjacji w Poznaniu jest osiągnięcie szerokiego porozumienia dotyczącego sposobów generowania środków niezbędnych dla adaptacji. Ten temat zbyt długo był odwlekany, a kwestia ta jest istotną częścią przygotowywanego ładu klimatycznego i swoistym testem na odpowiedzialne podejście krajów bogatych do problemu” – stwierdza Coleman.

“Na całym świecie najbiedniejsze społeczności borykają się ze skutkami globalnego ocieplenia, podczas gdy są za nie najmniej odpowiedzialne. Nawet największy kryzys finansowy nie zwalnia bogatych krajów z obowiązku wspierania biedniejszych w ich walce. Nie możemy sobie pozwolić na zamianę krótkoterminowych oszczędności na długofalową katastrofę.”, podsumowuje Coleman. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć