Nowy raport "Global Hunger Index"

Rosnący popyt na biopaliwa, ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiany klimatyczne oraz spekulacje na rynkach towarów rolnych to główne przyczyny wysokich i niestabilnych cen żywności, według najnowszego raportu na temat głodu na świecie, "2011 Global Hunger Index", opublikowanego w październiku br. przez International Food Policy Research Institute (IFPRI), Welthungerhilfe i Concern Worldwide. Niestabilność cen pogłębiana jest dodatkowo m.in. przez historycznie niski poziom rezerw zbóż oraz brak aktualnych i dokładnych informacji na temat poziomu produkcji żywności, zapasów i prognozowanych cen. Jak podkreślają autorzy raportu, główny ciężar gwałtownych wahań cen żywności ponoszą ludzie najbiedniejsi mieszkający w krajach, gdzie problem głodu jest najbardziej dotkliwy.

W celu określenia poziomu głodu i zagrożenia nim, raport klasyfikuje poszczególne kraje i regiony w oparciu o trzy wskaźniki: odsetek osób niedożywionych, odsetek dzieci poniżej piątego roku życia z niedowagą oraz współczynnik umieralności dzieci w wieku poniżej pięciu lat. Według ostatnich dostępnych danych (z lat 2004-2009, a więc nie uwzględniających np. obecnego kryzysu w Rogu Afryki), poziom głodu jest alarmujące lub bardzo alarmujący w 26 krajach. Kraje, w których poziom jest bardzo alarmujący, to leżące w Afryce Subsaharyjskiej: Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga i Erytrea.

Mimo że w ciągu ostatnich dwóch dekad świat poczynił pewne postępy w ograniczaniu głodu, odsetek głodujących pozostaje nadal na wysokim poziomie. Co więcej, całkowita liczba osób niedożywionych na świecie nie zmniejszyła się, a wzrosła.

Oprócz opisu sytuacji, raport prezentuje także szereg zaleceń, których celem jest przeciwdziałanie wahaniom cen żywności i ochrona osób najbardziej zagrożonych problemem głodu. Konieczne są, między innymi, zmiana polityki dotyczącej biopaliw (ograniczenie dotacji dla producentów oraz zniechęcenie ich do wykorzystywania w produkcji roślin spożywczych), regulacja działalności finansowej na rynkach żywności i ograniczenie spekulacji, lepsze koordynacja i wymiana informacji w odniesieniu do światowych rezerw żywności, a także zwiększenie inwestycji w zrównoważone rolnictwo drobnotowarowe oraz w rozwiązania pozwalające drobnym producentom żywności na adaptację do zmian klimatu oraz ochronę przed związanymi z nimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Jak podkreślają autorzy raportu, wiemy już wiele o tym, jak skutecznie zwalczać ubóstwo i głód, dlatego najwyższy czas, abyśmy tę wiedzę zaczęli wreszcie stosować, tak, aby każdy mieszkaniec naszej planety mógł mieć dostęp do wystarczającej ilości pożywnej i bezpiecznej żywności.

Raport "2011 Global Hunger Index" dostępny tutaj.

Źródło: International Food Policy Research Institute 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć