Polska pomoc zagraniczna 2007

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłasiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Pomoc zagraniczna 2007"

Celem zadania jest realizacja projektów pomocowych zgodnie z „Polskim programem pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2007". Do rozdysponowania zostało przewidziane 25,5 mln zł, z podziałem na konkretne regiony. Termin naboru wniosków mija 20 kwietnia.

Szczegóły - kliknij tutaj


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć