Rewolucja energetyczna - raport Greenpeace dla Polski

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Zmiany klimatu wymagają co najmniej rewolucji energetycznej. Ewolucja technologii codziennie przynosi coraz efektywniejsze metody produkcji, dystrybucji i zużycia energii, natomiast to, czego potrzebujemy, to rewolucja w myśleniu decydentów o tym, w jaki sposób rozwiązać obecny kryzys klimatyczno-energetyczny.

Scenariusz rewolucji energetycznej dla Polski

Raport przedstawia dwa możliwe do realizacji w Polsce scenariusze dotyczące wytwarzania i zaopatrzenia kraju w energię. Scenariusz referencyjny bazuje na rządowym projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 uzupełnionym prognozami Międzynarodowej Agencji Energii, ale urealnia prognozy cen paliw kopalnych i energii. Jest to scenariusz, który utrzymuje istniejącą obecnie w Polsce tendencję w energetyce - scentralizowana produkcja oparta na węglu, marginalny udział odnawialnych źródeł energii (OZE). W odróżnieniu od niego, scenariusz alternatywny zakłada znacznie niższą energochłonność gospodarki i wyzwolenie lokalnej aktywności w inwestowaniu w OZE. Ten scenariusz zdecydowanie bardziej odpowiada współczesnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu i kryzysem energetycznym.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Dzięki wdrożeniu scenariusza alternatywnego Polska może zredukować emisje CO2 aż o 210 mln ton do 2050 roku. Odpowiada to redukcji emisji z wysokiego poziomu ponad 7 ton CO2 na mieszkańca rocznie do 2,5 tony, czyli do poziomu wymaganego globalnie dla zatrzymania niebezpiecznych zmian klimatu.

Scenariusz Rewolucji Energetycznej pokazuje, w jaki sposób Polska może stopniowo do połowy wieku z energetyki węglowej, przejść na energetykę czystszą, dającą bezpieczne dostawy energii, nie zagrażającą następnym pokoleniom.

Sprawdź >> Raport Greenpeace 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć