Przemiany w regionie RITA

"Przemiany w regionie" (RITA) to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach byłego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem.

W ramach ścieżki grantowej Współpraca lokalna wspierane będą lokalne inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz szkoły publiczne na rzecz wymiany doświadczeń z partnerami z krajów byłego bloku wschodniego, przede wszystkim z Białorusi, Mołdowy, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i Ukrainy (nie przewidujemy dofinansowania projektów dotyczących wyłącznie odbiorców z nowych członków UE). Szczególnie zachęcamy do aplikowania organizacje i szkoły z małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły międzynarodowej współpracy oraz które nie otrzymywały dotacji w ramach Programu „Przemiany w Regionie” - RITA.

Wnioski o dofinansowanie do drugiej tury konkursu należy przesłać w trzech egzemplarzach wyłącznie pocztą w terminie do 15 marca 2007. (Decyduje data stempla pocztowego). • Wnioski o dofinansowanie oraz formularz budżetu dostępne są na stronie: http://www.edudemo.org.pl/rita • Wysokość dofinansowania jednego projektu: 5.000-25.000 zł (średnia wysokość dotacji wyniesie 17.000 zł przewidujemy, że w każdej turze konkursu dofinansowanie uzyska ok. 30 projektów) • Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego) • Okres realizacji projektu: czerwiec - listopad 2007

Wiecej informacji na stronie http://www.edudemo.org.pl/rita/


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć