II DEBATA O GLOBALNYM ROZWOJU pt.: China and the Future of Developing World

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR, Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w II DEBACIE O GLOBALNYM ROZWOJU pt.: China and the Future of Developing World.

Debata odbędzie się 17 grudnia 2007 r.,w godzinach 15-17 w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Celem Debat o Globalnym Rozwoju jest umożliwienie studentom i pracownikom uczelni warszawskich udziału w otwartych seminariach naukowych poświeconych problemom globalnego rozwoju. Mamy jednak nadzieję, że ich tematyka zainteresuje osoby spoza środowiska akademickiego, np. pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy i inne osoby, którym nie są obojętne globalne procesy rozwojowe.

W II Debacie o Globalnym Rozwoju pt. "China and the Future of Developing World" wezmą udział:

• Prof. Jeffrey Henderson – Institute for Development Policy and Management (Manchester, Wielka Brytania) • Prof. Jan J. Milewski – Uniwersytet Warszawski • Dr Krzysztof Trzciński – Uniwersytet Warszawski

Koordynator Projektu: dr Katarzyna Czaplicka Asystent Projektu: Piotr Cykowski

Żródło: http://www.globalnyrozwoj.edu.pl/ 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć