Niezdolność banku UE do działań rozwojowych poza UE

Najnowszy raport koalicji Counter Balance dowodzi, iż Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)- bank Unii Europejskiej realizując inwestycje ’rozwojowe’ w krajach rozwijających się jest zainteresowany przede wszystkim zyskiem i prezentowaniem interesów europejskich a nie walką z ubóstwem.

Konkluzje raportu pt. "Corporate welfare and development deceptions: Why the European Investment Bank isn’t fit for EU development work".

Główne założenia raportu pokazują, że działania EBI w krajach rozwijających się są:

Warunek

W związku z powyższym organizacje skupione w koalicji Counter Balance zgodnie twierdzą, że EBI w obecnej formie nie jest w stanie zapewnić, aby inwestycje przez niego wspierane miały pozytywny rezultat rozwojowy i w związku z tym powinien zaprzestać swojej działalności w krajach rozwijających się dopóki nie spełni tego warunku.

W odniesieniu do rekomendacji raportu komitetu mędrców ( Wise Persons Panel - WPP).

Działalność EBI poza Unią Europejską regulowana jest miedzy innymi przez mandat zewnętrzny jaki bankowi nadała Rada Unii Europejskiej. W 2010 roku ma zostać wydana wspólna decyzja Parlamentu oraz Komisji Europejskiej co do wniesienia ewentualnych poprawek, zwiększenia portfela pożyczkowego banku etc. wobec nadanego i obowiązującego do 2013 roku mandatu. W związku z tym powołany został ’panel mędrców’ Wise persons panel (WPP), któremu przewodzi Michael Camdessus, były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i którego zadaniem było napisanie niezależnego raportu odnośnie mandatu zewnętrznego EBI.

Raport ten zawiera rekomendacje co do działalności EBI [*wskazując na poważne problemy jakie bank powinien przezwyciężyć aby móc działać na tym polu w sposób efektywny do 2013 roku*] i jednocześnie proponuje aby po 2013 roku skonsolidować działania rozwojowe UE w ramach jednej instytucji - niejakiego rozwojowego banku UE. Koalicja Counter Balance zgadza się z rekomendacjami WPP odnośnie działania EBI do 2013 roku poza UE. Jednak w przypadku propozycji utworzenia kolejnej instytucji - na dodatek banku, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania i kontrowersje związane z przedsięwzięciami instytucji takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju itp., wydaje się ona być wątpliwa. Według autora raportu Counter Balance Alexa Wilkins’a: "jeśli założymy, że na kuchence mamy dwie potrawy i smak tak jednej jak i drugiej pozostawia wiele do życzenia, to smak potrawy powstałej w wyniku zmieszania obu poprzednich nadal nie będzie doskonały, czyż nie?".

Poniżej raporty z Fact Finding Missions, jakie Counter Balance przeprowadziła w miejscach inwestycji EBI oraz ww. raport:

"Corporate Welfare, development deceptions" znajdziesztu

Lake Turkana, Bujagali Dam, Uganda Hydropower projects, Turkey oraz annex 2 Tenke mine , Democratic Republic of Congo; Inga dam , Democratic Republic of Congo; Hapoalim Bank, Israel and West Bank Corporación Andina de Fomento - Latin America; Montevideo harbour , Uruguay;

Veracel pulp project , Brasil;


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć