Niezależne badanie NGOsów na temat polskiej pomocy

W październiku ukazał się raport polskich organizacji pozarządowych skupionych w Grupie Zagranica analizujący polską pomoc rozwojową za ostatnie lata.

Dlaczego warto przeczytać ten raport ?

Do tej pory proces powstawania polskiej polityki rozwojowej obserwowały przede wszystkim nieliczne środowiska akademickie w kraju i instytucje zagraniczne – zarówno rządowe jak i pozarządowe – lecz w praktyce głównym źródłem danych i ich analizy były oficjalne raporty, publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Brak było niezależnych pozarządowych interpretacji danych dotyczących polskiej pomocy zagranicznej, przedstawiających zarówno mocne, jak i słabe strony polskiej pomocy, reprezentujących optykę jak najbliższą tym, którzy są najważniejsi w całym procesie: odbiorcom pomocy. Niniejsza publikacja przyczyni się do zapełnienia tej luki. Jest ona bowiem pierwszym raportem organizacji pozarządowych, odnoszącym się do całości polskiej pomocy rozwojowej.

Raport był dotychczas prezentowany 17 października prze debatą organizowaną w Warszawie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych. Będzie on równiez przyczynkiem do międzysektorowego spotkania organizowanego 23 listopada przez Grupę Zagranica i Polską Zieloną Sieć w Warszawie.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć