Wspólna Polityka Rolna UE bardziej solidarna z Globalnym Południem

Dla krajów Globalnego Południa Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej stanowi jednocześnie model do naśladowania i zagrożenie. Jest wzorem, ponieważ polityka ta pozwoliła państwom UE posunąć się naprzód na drodze do niezależności żywnościowej. Należy podkreślić, że wciąż niewiele państw rozwijających się wdrożyło równie ambitne strategie rolnicze. Jednakże WPR nie jest przyjmowana bezkrytycznie. Wręcz przeciwnie. Zarzuca się jej niszczenie środowiska, doprowadzenie do masowego zanikania małych gospodarstw rodzinnych itp. Z perspektywy krajów Globalnego Południa, WPR jest także zagrożeniem, ponieważ wspiera eksport europejskich produktów rolnych po sztucznie zaniżonych cenach, co szkodzi lokalnej produkcji żywności.

WPR znajduje się obecnie w przełomowym momencie swojej historii. W ciągu najbliższych 2 lat zostanie określony jej kształt na okres 2014-2020. W jaki sposób zatem można uczynić WPR bardziej solidarną z krajami rozwijającymi się? Co należy zrobić, aby przestała przeszkadzać - a nawet zaczęła sprzyjać - realizacji prawa do żywności oraz wspieraniu rozwoju rolnictwa rodzinnego w państwach Globalnego Południa, gdzie aż 75% ofiar głodu to drobni rolnicy?

Właśnie na te pytania stara się odpowiedzieć broszura opublikowana w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT przez Polską Zieloną Sieć, Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej i Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie w Gliwicach.

Publikację słowem wstępnym opatrzył José Bové, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, a specjalnie do niej wywiadu udzieliła Birgit Schnieber-Jastram, pierwsza stała sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. spójności polityki na rzecz rozwoju.

Z treścią broszury możecie zapoznać się poniżej.

Gorąco zachęcamy do lektury!

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć