Negocjacje klimatyczne: stanowisko Polski skrytykowane

Wczoraj, w trakcie trwających negocjacji klimatycznych w Bangkoku, Polska otrzymała od organizacji ekologicznych i rozwojowych "Skamielinę Dnia", która przyznawana jest krajom uznanym za blokujące postęp w rozmowach w sprawie zawarcia międzynarodowego porozumienia klimatycznego.

"Antynagroda" trafiła w ręce Polski po raz drugi - w tym roku za wypowiedź ministra finansów, Jacka Rostowskiego, który stwierdził, że walką o klimat oraz pomocą najbiedniejszym powinni zająć się najbogatsii argumentując, że "jest nie do przyjęcia dla Polski, a także dla innych nowych krajów członkowskich, żebyśmy stosowali w skali światowej zasadę, że bogaci pomagają biednym walczyć ze zmianami klimatycznymi, a w skali europejskiej - że biedni pomagają bogatym w pomaganiu biednym". [1]

Stanowisko Polski jest nie tylko uchylaniem się odpowiedzialności globalnej, blokowaniem podpisania sprawiedliwego i bezpiecznego dla obywateli wszystkich krajów porozumienia klimatycznego, ale także przejawem niezrozumienia krytycznej sytuacji, w jakiej z powodu emisji krajów uprzemysłowionych, w tym również Polski znalazły się kraje najbiedniejsze, kraje wyspiarskie, które już dziś walczą o prawo do istnienia.

"[...] Mamy prawo do istnienia, to jest nasze podstawowe prawo ludzkie; nie możemy zatonąć pod ciężarem problemów, powodowanych przez duże, uprzemysłowione kraje" - dramatyczny apel premiera Tuvalu, kraju wyspiarskiego zagrożonego zatonięciem w związku z globalnym ociepleniem przyczyniającym się m.in. do podnoszenia się poziomu morza.

Organizacje ekologiczne, rozwojowe, humanitarne, przywódcy państw najbardziej zagrożonych zmianami klimatu apelują do krajów bogatych, w tym Polski, o finansowe wsparcie działań adaptacyjnych pozwalających krajom najbiedniejszym przetrwać i stopniowo redukować ich własne emisje, co w połączeniu z wiążącym porozumieniem klimatycznym zobowiązującym państwa uprzemysłowione do redukcji gazów cieplarnianych o 40% do 2020 roku jest w stanie zapobiec grożącej światu globalnej katastrofie klimatycznej.

Zdjęcie: przedstawia demonstrację kobiet w Bangladeszu, domagających się od przywódców bogatych państw finansowego wsparcia dla najbiedniejszych doświadczających negatywnych skutków zmian klimatu. Źródło: raport Oxfam "Suffering the science. Climate change, poeople, poverty" 06.06.2009 autorka: Caroline Gluck/Oxfam

więcej na temat stanowiska Polski w negocjacjach klimatycznych, kulis negocjacji klimatycznych oraz zobowiązań jakie powinny podjąć państwa uprzemysłowione, w tym Polska w artykułach:

W poszukiwaniu zaginionej globalnej solidarności - ABC negocjacji

Polska propozycja pomocy dla dotkniętych zmianami klimatu – niewiedza czy cynizm?

Priorytet G8 – uratować świat przed zgubnymi skutkami zmian klimatu! 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć