Najnowszy raport Oxfamu "Miliard Głodujących"

Podjęcie natychmiastowych działań przeciwdziałających pogłębianiu się globalnego kryzysu żywnościowego jest konieczne. Dziś, w dniu rozpoczęcia konferencji Narodów Zjednoczonych w Madrycie, agencja Oxfam przestrzega, iż wieloletni brak inwestycji w rolnictwie, narastająca groźba zmian klimatycznych stawia pod znakiem zapytania możliwość wykarmienia ludzkości.

Apel Oxfamu do działania zbiega się w czasie z opublikowaniem dwóch najnowszych raportów, które szczegółowo opisują zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto oba dokumenty ujawniają brak skoordynowanych i adekwatnych działań międzynarodowych, które byłyby w stanie stawić czoła problemowi głodu na świecie.

Raporty "A Billion Hungry People"(Miliard Głodujących) oraz "The Feeding of the Nine Billion"(Wyżywić Dziewięć Miliardów) zostały wydane analogicznie przez Oxfam oraz Chatham House - Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, jeden z najważniejszych think tanków na świecie zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych.

Barbara Stocking z Oxfamu stwierdziła "Raporty są sygnałem dla tych, którzy są przekonani, że kryzys żywnościowy się skończył. Światowi przywódcy są w stanie zapobiec pogarszaniu się sytuacji wynikającej z obecnego kryzysu finansowego, zmian klimatu oraz niedoborem energii i wody.

Należy bezzwłocznie podjąć wysiłki stworzenia planu działania, który byłby w stanie radzić sobie z najpilniejszymi potrzebami i jednocześnie zmierzałby do wdrożenia długofalowych reform. Jeśli to się nie uda świat będzie patrzył jak kolejne miliony cierpią z głodu."

Raport "The Feeding of the Nine Billion" przewiduje, że do roku 2050 populacja z wzrośnie z 2,5 do 9,2 miliarda, a co za tym idzie drastycznie zwiększy się zapotrzebowanie na żywność. Ponadto brytyjscy eksperci podzielają obawy Narodów Zjednoczonych twierdząc, że zmiany spowodują wzrost liczby niedożywionych na całym świecie od 40 do 170 milionów.

Raport Oxfam "A Billion Hungry People" wzywa do reformacji sytemu pomocy humanitarnej, apeluje do krajów biednych by inwestowały w rolnictwo i do bogatych o zapewnienie długoterminowych i przewidywalnych funduszy dla krajów rozwijających w zakresie ww. inwestycji i adaptacji do zmian klimatu.

Przeczytaj najnowszy raport Oxfamu

więcej informacji znajdziesz na stronach Oxfam oraz Alert Net


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć