Na czym polega rzetelne dziennikarstwo?

Prezentujemy artykuł przygotowany przez uczniów i uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Krakowie po warsztatach dziennikarskich w ramach kampanii "Jedz lokalnie, myśl globalnie!".


Dziennikarstwo to zajęcie dla osób uważnych, wnikliwych i wrażliwych „na życie”. Realizacja projektu Jedz lokalnie, myśl globalnie w klasach III a i III k ma na celu wykształcenie takiej postawy wśród uczniów, której ambicją jest poprawienie świata, aby stał się chociaż trochę bardziej sprawiedliwym. Dlatego uczniowie wymienionych wyżej klas w poniedziałek i wtorek uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Magdalenę Noszczyk współpracującą z Polską Zieloną Siecią. Kim jest dziennikarz, jak oddzielić prawdę od fałszu, jaki jest cel przekazu i dlaczego często jesteśmy manipulowani?

To tylko niektóre problemy, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie. Podczas warsztatów nie zabrakło aktywności, dyskusji, ćwiczeń dotyczących oddziaływania mediów na odbiorcę, ocen, bo jak twierdzi pani Magdalena były to warsztaty z myślenia. Prowadząca przypomniała uczniom, jak bardzo jesteśmy zależni od całego świata, a szczególnie od tych państw, w których żyje się biedniej niż u nas. Dlatego naszym obowiązkiem jest dawać rzetelny przekaz i wypowiadać się o krajach położonych w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej tak, aby wyjść poza sloganową biedę, głód, ubóstwo, co często widzimy na fotografiach publikowanych w mediach.

Uczniowie uświadomili sobie, jak ważne jest przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej i bycie odpowiedzialnym za słowa. Ponadto dzięki warsztatom utrwalono cechy dobrego stylu i zasad opracowywania tekstu. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak operować słowem, aby było ono skuteczne i wiarygodne. Wartością dodaną tych spotkań było skłonienie młodych ludzi do refleksji nad naturą uprzedzeń, dyskryminacji, motywami ludzkich zachowań. Uczniowie zakończyli warsztaty z głowami pełnymi pomysłów na wykorzystaniu narzędzi, które zdobyli podczas zajęć. Mamy nadzieję, że owocem tych spotkań będą prawdziwe inspiracje do aktywnego działania na rzecz sprawiedliwego świata.

fot. Uczniowie i uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Krakowie 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć