NGOsy i pomoc rozowjowa w 2007

W roku 2007 polskie organizacje w ramach Konkursu Pomoc zagraniczna 2007. pozarządowe zrealizują 110 projektów pomocowych na rzecz krajów Europy Wschodniej, Afryki i Azji na łączną kwotę 25,5 miliona złotych.

24 maja 2007 r. Minister Rafał Wiśniewski przedstawił wyniki ogłoszonego pod koniec marca konkursu grantowego dla polskich organizacji zainteresowanych współpracą z organizacjami partnerskimi z krajów rozwijających się i przechodzących transformację.

Na konkurs wpłynęło 261 projektów na łączną sumę 62 miliony złotych. Dotacje, w łącznej kwocie 25 499 515,41 złotych, przyznano 110 projektom. Najwięcej z nich dotyczy pomocy dla Ukrainy (37), a następnie dla Białorusi (12), Mołdowy (12) i Gruzji (10).

Jak podkreślił minister Wiśniewski, polskie społeczeństwo, wierne tradycji solidarności, z roku na rok deklaruje coraz większe poparcie dla zaangażowania naszego kraju w pomaganie innym, a polskie organizacje dysponują rosnącym doświadczeniem w tej dziedzinie. Na dofinansowanie podejmowanych przez nie projektów pomocowych w tym roku MSZ przeznaczył niemal jedną trzecią środków z wynoszącej 90 milionów złotych rezerwy na pomoc zagraniczną.

Minister Wiśniewski zwrócił też uwagę, że pomoc stanowi znakomitą wizytówkę Polski i wzmacnia naszą pozycję międzynarodową.

informacje pochodzą z serwisu: www.polskapomoc.gov.pl

informacja o programie polskiej pomocy

informacja o programie polskiej pomocy

wyniki konkursu

wyniki konkursu

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć