Monitoring polskiej pomocy rozwojowej - zaproszenie

23. stycznia odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy rozwojowej, działającej przy Grupie Zagranica. Uczestnicy potwierdzili gotowość do kontynuowania prac monitoringowych w 2008 roku.

Podobnie jak w ubiegłym roku, działania tej grupy roboczej będą polegały na pozyskiwaniu i analizie danych, dotyczących polskiej pomocy dla krajów rozwijających się, udziale w spotkaniach roboczych i warsztacie dot. metodologii monitoringu, a w rezultacie podsumowaniu tych danych w formie raportu (patrz raport "Polska pomoc rozwojowa").

Rozważane jest poszerzenie zakresu monitoringu tak, aby w tym roku obejmował on nie tylko pomoc rozwojową, lecz także inne rodzaje wsparcia, udzielanego przez Polskę, czyli ogólnie polską pomoc zagraniczną - z uwzględnieniem m. in. programów stypendialnych, projektów demokratyzacyjnych itp.

Zakres i szczegóły realizacji projektu zależą od członków, zainteresowanych tego typu działaniami - dlatego serdecznie zachęcam do włączenia się w prace tej grupy. W lutym planowane jest kolejne spotkanie grupy, ale wcześniej możemy przedstawić dotychczasowe ustalenia i plany.

Zainteresowane organizacje - nie tylko z Grupy Zagranica - prosimy o kontakt emailowy

Projekt "Development Aid Watch in New Member States – support of Polish, Czech and Slovakian civil society groups for monitoring and awareness raising aimed at transparent and effective Official Development Aid (ODA)" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Directorate-General Justice, Freedom and Security: 2006 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to the European Union on 1st May 2004 (JLS/2006/NGO/09-30-CE-158816-00-61). Za treści na stronie odpowiada Polska Zielona Sieć, poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć