Monitoring i ewaluacja w projektach pomocy zagranicznej

ASSIST-IN zaprasza na szkolenie „Monitoring i ewaluacja w projektach pomocy zagranicznej”, które odbędzie się w Warszawie. Podczas szkolenia omówione zostanie opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji projektów, planowanie ewaluacji oraz metod i narzędzi stosowanych w ewaluacji. Oprócz elementów teoretycznych, cześć praktyczna będzie prowadzona w formie warsztatów, co pozwoli uczestnikom przećwiczyć poznane metody. Szkolenie będzie oparte na studium przypadku projektu edukacyjnego w Ugandzie.

Oferta jest skierowana do wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych jak i do osób działających zawodowo we własnym zakresie na polu pomocy zagranicznej.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli zdobyć i ustrukturyzować podstawową wiedzę niezbędną w planowaniu ewaluacji oraz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

Rezultatem szkolenie będzie opracowanie przykładowego planu ewaluacji dla wybranego studium przypadku. Koszt szkolenia wynosi 80 zł.

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć