Milenijne Cele Rozwoju na półmetku!

Milenijne Cele Rozwoju na półmetku! Jesteśmy na półmetku między rokiem 2000, kiedy została podpisana Deklaracja Milenijna definiująca osiem priorytetów walki z biedą, a rokiem 2015 kiedy określone w 2000 roku Cele powinny zostać zrealizowane. Czy jesteśmy na dobrej drodze do zwalczenia biedy na świecie?

Według najnowszego raportu dotyczącego Milenijnych Celów Rozwoju bieda nadal pozostaje największym wyzwaniem dla większości krajów na świecie. Mimo, że od lat 90 ubiegłego stulecia odsetek ludzi żyjących za mniej niż dolara dziennie zmniejsza się, nadal ponad 950 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, często bez regularnych i pełnowartościowych posiłków, bez dostępu do wody i sanitariatów, lekarzy, szkolnictwa i informacji.

Jak podkreśla Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, Milenijne Cele Rozwoju są osiągalne, ale wymagają wzmożonych wysiłków zarówno rządów, jak i osób indywidualnych. Przede wszystkim ludzie muszą być świadomi skali biedy na świecie, powinni mieć dostęp do informacji o tym gdzie i jaka pomoc jest potrzebna, jak się mogą zaangażować i jak wspierać rozwój na świecie. Rządy państw bogatych, we współpracy z rządami krajów rozwijających się powinny wspierać wzrost gospodarczy, politykę oraz zwiększyć inwestycje w dobra publiczne – służbę zdrowia i szkolnictwo. Opublikowany raport Milenijne Cele Rozwoju 2007 wskazuje obszary, w których społeczność międzynarodowa, rządy, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne powinny podjąć działania, aby zmniejszyć skalę biedy na świecie.

Autor: Agnieszka Mikulska UNDP Polska

Link do Raportu Milenijne Cele Rozwoju 2007


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć