Mieszkańcy Kibery dają szansę dialogowi - Peace Talks

29 czerwca w Nairobi pod nazwą Peace Talks odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich grup społecznych z Kibery. 150 osób z różnych środowisk rozmawiało o tym, jak sprawić aby w ich domu, Kiberze, zapanował pokój w obliczu konfliktów narastających wraz ze zbliżającymi się wyborami. Kibera pokazuje, że różne plemiona, różne religie, różni ludzie mogą znaleźć wspólny język i działać razem.

Peace Talks zostały zaplanowane jako dwudniowe spotkanie na jesień tego roku, jednak ze względu na sytuację w Kiberze, konieczne było przyspieszenie tego forum. Dlatego jeden dzień konferencji odbył się już teraz, a drugi będzie na jesień.

Wybory prezydenckie są dopiero za rok, jednak napięcie pomiędzy rządzącymi i opozycją jest już widoczne. To nie tylko różne siły polityczne, ale też przedstawiciele różnych plemion, między którymi nie ma zaufania. Ten konflikt jest żywy też między zwykłymi ludźmi. Jeszcze kilka tygodni temu co poniedziałek ulice Kibery były miejscem walki. Niestety również policja dodawała oliwy do ognia, strzelając z ostrej amunicji.

Dlaczego doszło do walk

Największa opozycyjna partia, Koalicja dla Reformy i Demokracji (The Coalition for Reform and Democracy, CORD), poddała w wątpliwość obiektywność komisji monitorującej przebieg wyborów w Kenii (Kenya’s Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC) i zaproponowała rekonstrukcję tego ciała. Niestety rząd nie chciał podjąć z opozycją rozmów na ten temat. Tak rozpoczęły się demonstracje w Nairobi.

Pokojowe protesty są w Kenii dozwolone, a mimo to rząd uznał działania opozycji za nielegalne i wysłał policję, aby uniemożliwiła udział ludzi w manifestacjach. Kibera stała się polem walki. Sklepy i usługodawcy nie mogli pracować, dzieci nie mogły wyjść ze szkół i bezpiecznie wrócić do domu, odłączono prąd. Policja była bardzo brutalna i działała nie tylko w miejscach demonstracji. Policjanci wkraczali także na prywatne posesje, a przez to jeszcze większa liczba osób była angażowana w konflikt.

Opozycja zapowiedziała, że będzie manifestować w każdy poniedziałek, a później także w inne dni, dopóki rząd nie zgodzi się na zmiany w komisji IEBC. Trwało to przez kilka tygodni w maju i czerwcu. W końcu władze ugięły się i teraz trwają rozmowy z opozycją. Demonstracje zostały wstrzymane i nie widać konfliktu na ulicach.

Co może zdziałać dialog

W Peace Talk wzięło udział ok. 150 osób: liderów lokalnej społeczności, liderów religijnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli, polityków, przedstawicieli świata biznesu i banków, administracji, policji, lekarzy, osób niepełnosprawnych. Rozmawiali nie tylko o aktualnym konflikcie, ale o tym, że pokój w Kiberze potrzebny jest na stałe, a zapewnienie go jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców. Bo niezależnie od przynależności plemiennej, wszyscy chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom, pracować i żyć w spokoju.

Peace Talks pozwoliły zdefiniować problemy społeczności Kibery, wyznaczyć wspólne cele, wziąć odpowiedzialność za własną dzielnicę i podjąć kroki do poprawy sytuacji. Stworzyły też przestrzeń na dialog i zrozumienie. Uczestnicy spotkania widzą w nim szansę dla Kibery. Celem Amani Kibera, organizatora Peace Talks, jest mobilizacja wszystkich organizacji do podjęcia wspólnych działań, które zaszczepią poczucie jedności i odpowiedzialności za dzielnicę Kibery w jej mieszkańcach.

To nie koniec Peace Talks

Drugi dzień Peace Talks odbędzie się we wrześniu. Do tego czasu organizacje, instytucje i liderzy, którzy wzięli udział w czerwcowym spotkaniu, zobowiązali się do pozostania w stałym kontakcie i podjęcia konkretnych działań w swoich małych społecznościach na rzecz pokoju w Kiberze.

Poniżej zamieszczamy raport (w jęz. angielskim) sporządzony przez Amani Kibera, który zawiera najważniejsze informacje związane z przebiegiem Peace Talks i podjętymi tam postanowieniami.

Konflikty przy okazji wyborów w Kenii niestety nie są czymś nowym. Dlatego w tym roku staramy się wyprzedzić rozwój wydarzeń i wspieramy naszego partnera, organizację Amani Kibera, w kampanii na rzecz pokoju w Kiberze.


Zdjęcie tytułowe pochodzi ze strony FB Amani Kibera i przedstawia uczestników Peace Talks.

Peace Talks są organizowane w ramach projektu „Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze”, dzięki wsparciu finansowemu programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć