Materiały edukacyjne - przewodnik

W 2006 r. pomoc UE stanowiła ok. 55% globalnej pomocy rozwojowej. W tej liczbie zawarły się również pieniądze nowych krajów członkowskich przeznaczone na pomoc. Niestety zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa mimo deklarowanych ogromnych kwot wsparcia nadal stoi pod znakiem zapytania. Raporty międzynarodowych organizacji monitorujących wypełnianie podjętych przez kraje UE zobowiązań wskazują, że jeśli Unia nie zmieni diametralnie swojej polityki, raportowane kwoty nie przełożą się na osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Polityka rozwojowa UE to nie tylko pieniądze na pomoc. To również cały szereg innych międzynarodowych działań, w których Unia uczestniczy i określa warunki. To również wielość polityk wewnętrznych, które mają znaczenie dla rozwoju innych regionów świata. Dlatego też organizacje pozarządowe z krajów UE, które chcą wspierać zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa, muszą być świadome faktu, że kształtowanie polityki rozwojowej na poziomie politycznych decyzji, planów i strategii jest ważnym zagadnieniem, któremu warto poświęcić więcej uwagi.

Zaangażowanie sektora pozarządowego oznacza publiczną dyskusję i wypracowanie jasnego przekazu skierowanego do osób czy instytucji kluczowych z punktu widzenia globalnego rozwoju.

Informacje zawarte w przewodniku dają podstawowe pojęcie na temat procesu kształtowania polityki rozwojowej UE, pozwalają też zorientować się jaki udział w tym procesie mają organizacje pozarządowe reprezentujące społeczeństwa zarówno Globalnej Północy, jak i Południa.

Mamy nadzieję, że tak zebrany zestaw informacji będzie inspiracją dla organizacji gotowych na podjęcie wyzwania, jakim jest uczestnictwo w debacie na temat pomocy rozwojowej UE.

Poniżej wersja PDF przewodnika. Uwaga: plik waży około 25mb.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć