Maria Huma
Teksty opublikowane przez autora:

24 czerwca 2011 ● Maria Huma

Nowe wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła właśnie zbiór zaleceń końcowych dot. zasad działania ponadnarodowych korporacji i ich wpływu na prawa człowieka. Jest to pierwszy taki standard na skalę globalną, który ma za zadanie zmniejszyć ryzyko krzywd wyrządzanych ludziom na całym świecie w zw. z działalnością biznesu. Ten bezprecedensowy krok zawdzięczmy przede wszystkim profesorowi Johnowi Ruggiemu – specjalnemu przedstawicielowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. (...) »


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć