MSZ zaprasza na szkolenie

Akademia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Demokracji. Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizuje między 17 a 20 wrześniem cykl warsztatów dotyczących współpracy rozwojowej.

Warsztaty są skierowane do organizacji partnerskich programu polskiej pomocy zagranicznej oraz środowisk zaangażowanych we współpracę rozwojową. W warsztatach mogą też wziąć udział organizacje niekorzystające z dofinansowania programu polskiej pomocy zagranicznej oraz przedsiębiorcy zainteresowani aktywnością w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju.

Tematy warsztatów

Społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca z krajami rozwijającymi się - zaangażowanie sektora prywatnego w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju - 17 września 2007

Obraz krajów Południa - praktyka komunikowania o współpracy na rzecz rozwoju - 18 września 2007

Sprawiedliwy Handel - polskie firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne na rzecz producentów w krajach globalnego Południa - 19 września 2007

Zasady własności i partnerstwa w projektach pomocowych - 19 września 2007

Równość szans w projektach pomocowych a kulturowe uwarunkowania rozwoju - kwestie płci w kontekście religii i etniczności w krajach pozaeuropejskich - 20 września 2007

Bezpieczeństwo i etyka pracy z partnerami w krajach nieprzychylnie nastawionych do organizacji pozarządowych - 20 września 2007

Warsztaty będą się odbywać w godzinach 15.00 - 19.00 w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki (piętro XII).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dojazdu do Warszawy uczestnicy (organizacje delegujące) pokrywają we własnym zakresie.

Informacje i formularze zgłoszeniowe znajdziecie tu

Informacja ze strony www.polskapomoc.gov.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć