List otwarty do uczestników 17. Pikniku Olimpijskiego w Warszawie

Biegnąc na Igrzyska Europejskie do Baku, pamiętajcie o więźniach azerskiego reżimu, którzy ich nie zobaczą.

W najbliższą sobotę, 23 maja 2015 r., Polski Komitet Olimpijski organizuje 17 Piknik Olimpijski z okazji zbliżających się I Igrzysk Europejskich w Azerbejdżanie. Pomimo informacji na stronie, że piknik jest otwarty „absolutnie dla wszystkich”, organizacje pozarządowe nie dostały pozwolenia na zorganizowanie stoiska informującego o problemach dziennikarzy i działaczy praw człowieka w Azerbejdżanie. Sponsorami polskiej reprezentacji na Igrzyska w Baku są m.in. Totalizator Sportowy „Lotto”, Kulczyk Investments, Tauron Polska Energia oraz PKN Orlen.

Podczas gdy Polski Komitet Olimpijski świętuje z okazji zbliżających się Igrzysk, azerski reżim Prezydenta Ilhama Aliyeva dopuszcza się coraz poważniejszych naruszeń praw człowieka. W kraju obecnie jest ponad 80 więźniów politycznych, w 2014 r. służby azerskie aresztowały jedenastu dziennikarzy, blogerów, obrońców praw człowieka i działaczy społecznych, m.in. obrończynię praw człowieka Leylę Yunus, prawnika Intigama Alijewa oraz pomysłodawcę akcji „Śpiew dla demokracji” („Sing for Democracy”) w 2012 r. i „Sztuka dla demokracji” („Art for Democracy”) w 2013 r., Rasula Jafarova. Ich aresztowania i pokazowe procesy miały miejsce w ostatnich miesiącach. W kraju nie funkcjonują również niezależne media, w grudniu ubiegłego roku zamknięto Radio Wolna Europa i aresztowano znaną dziennikarkę śledczą Khadiję Ismayilovą, która regularnie pisała o masowej korupcji w kraju. Z samą organizacją Igrzysk i budowaniem nowoczesnej infrastruktury wiążą się masowe przesiedlenia ludności Baku. Pomimo, iż Azerbejdżan jest członkiem Rady Europy, nie przestrzega podstawowych gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, takich jak niezależność i niezawisłość sędziów, wolność zrzeszania się i zgromadzeń.

Bogactwo Azerbejdżanu wynikające z wydobycia ropy naftowej i gazu jest redystrybuowane wśród elit politycznych. Pieniądze te zamiast służyć mieszkańcom i rozbudowie podstawowej infrastruktury, są wydawane na promowanie kraju oraz rodziny Prezydenta I. Aliyeva. Organizacja Igrzysk kosztowała ponad 8 miliardów dolarów.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, zrzeszone w kampanii „Sport for Rights” skupiającej ponad 30 organizacji pozarządowych z Europy, apelują do uczestników Pikniku o zwrócenie uwagi na naruszenia praw człowieka w Azerbejdżanie. Sportowców i celebrytów, którzy będą biec w biegu „Warszawa – Baku”, prosimy o symboliczne dedykowanie swojego odcinka jednemu z aresztowanych działaczy, np. Leyli Yunus, Intigamowi Aliyevowi, Rasulowi Jafarovowi lub Khadiji Ismayilovej.

Tradycja Igrzysk Olimpijskich zakłada szlachetne współzawodnictwo pod sztandarem równości i szacunku dla drugiego człowieka. Wyrażenie poparcia dla poszanowania praw człowieka w kraju goszczącym Igrzyska jest spójne z wartościami promowanymi przez Komitet Olimpijski. Uwolnienie niesłusznie skazanych bądź zatrzymanych azerskich więźniów politycznych byłoby zgodne z utrwalonym rozumieniem rozejmu olimpijskiego.

Prosimy, nie bądźcie obojętni na tragiczną sytuację naszych koleżanek i kolegów z azerskich organizacji prodemokratycznych!

List podpisali:

Adam Bodnar, Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Joanna Furmaga, Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć