Kwartalnik Instytutu Globalnej Odpowiedzialności

Instytut Globalnej Odpowiedzialności wydał właśnie pierwszy numer kwartalnika “Globalna Północ - Globalne Południe”. Tematem przewodnim tego numeru jest perspektywa praw człowieka do rozwoju.

Jacqueline Mowbray i Marek Marczyński prezentują różne aspekty tego zagadnienia. Jacqueline Mowbray przedstawia toczącą się przez ostatnie 20 lat debatę na temat rozwoju oraz jego krytykę. W swym artykule prezentuje ona pogląd, że uwzględnienie perspektywy praw człowieka do rozwoju pozwala na nowo przedefiniować rozwój i spowodować, że globalny projekt rozwojowy bardziej służyć jego bezpośrednim beneficjentom.

Marek Marczyński z kolei argumentuje, że perspektywa praw człowieka (ang. human rights based approach) rewolucjonizuje podejście do rozwoju przenosząc debatę na ten temat ze sfery czysto humanitarnej na poziom praw i zobowiązań. Autor przedstawia również krytykę wybranych aspektów projektów rozwojowych i proponuje nowe rozwiązania oparte na prawnym podejściu do rozwoju.

Artykuł Ignacio Jovtisa podsumowuje toczące sie obecnie negocjacje między Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku na temat Umów o Partnestwie Gospodarczym. W swym artykule autor przedstawia konsekwencje jakie wprowadzenie w życie tych umów może mieć na życie ludzi w krajach Globalnego Południa.

Kordian Kochanowicz w swym artykule przedstawia wkład środowiska akademickiego w debatę na temat rozwoju i pomocy humaniatarnej. Autor przywołuje przykład europejskiego programu studiów magisterskich, którego celem jest kształcenie specjalistów w dziedzinie rozwoju i pomocy humanitarnej oraz prowadzenie badań dotyczących tych zagadnień. Autor analizuje także wyzwania stojące przed sektorem pomocowym.

Artykuły Marcina Wojtalika i Mohameda Gueye wpisują się w debatę na temat globalnej roli Chin, która nabiera na znaczeniu w kontekście nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Mohamed Gueye prezentuje rosnącą rolę państwa środka w dziedzinie pomocy rozwojowej, szczególnie w Afryce. Przedstawia on także toczącą się tam dyskusję na temat chińskiego zaangażowania w sprawy rozwojowe.

Artykuł Marcina Wojtalika podsumowuje debatę jaka zorganizowana została 17 grudnia 2007 roku przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, WGiSR, Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Globalny Rozwój - Lokalna Edukacja”. W jej ramach przedstwiony został wzrost globalnego znaczenia Chin zarówno w dziedzienie politycznej jak i ekonomicznej, jak również idąca za tym nowa rola tego kraju w dziedzienie pomocy rozwojowej.

Kwartalnik w wersji elektronicznej dostępny jest bezpłatnie na stronie

http://www.igo.org.pl/kwartalnik.php

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) zaprasza chętnych do publikowania artykułów na łamach kwartalnika “Globalna Północ - Globalne Południe”. Tematyka artykułów powinna obejmować kwestie dotyczące globalnego rozowju, praw człowieka, pomocy humanitarnej oraz globalnej odpowiedzialności. Teksty mogą być zarówno w języku polskim jak i angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Chętnych prosimy o kontakt z Markiem Marczyńskim - adres email: marek.marczynski@igo.org.pl

Źródło: IGO


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć