Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych - przedłużona rekrutacja

Z uwagi na prośby nauczycieli rekrutacja do drugiej edycji projektu Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier została przedłużona. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych - w projekcie staną w szranki licea, licea profilowane, szkoły techniczne. A wszystko to, by zmienić nasze nawyki konsumenckie i zadbać lepiej o środowisko.

Wypełnione ankiety można przesyłać do 28 września!

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć ma zaszczyt powiadomić Państwa o rozpoczęciu 2. edycji działań edukacyjnych w ramach europejskiej kampanii realizowanej w Polsce pod nazwą „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”, która została dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Nasza organizacja jest partnerem tego projektu, a dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w roku szkolnym 2012/2013 rozszerzyła kampanię o działania edukacyjne skierowane do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w 12 województwach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie).

Celem kampanii jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej, pracowników szkoły, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno-papierniczy (zagadnienia produkcji i zużycia papieru, produkcji mebli, podłóg, produktów z drewna itp.) do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Projekt obejmuje działania edukacyjne w szkołach, kampanię medialną, festiwale filmowe (w Polsce odbędzie się on w Warszawie), multimedialne wystawy edukacyjne (w Polsce odbędą się one w Warszawie, Łodzi i Krakowie), a także 3 międzynarodowe konferencje ze specjalistami w dziedzinie edukacji globalnej, gospodarki zasobami leśnymi, przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Konferencje będą miały miejsce we Włoszech, Rumunii i w Polsce i będziemy mogli na nie zaprosić najaktywniejszych nauczycieli.

Zapraszamy obecnie szkoły ponadgimnazjalne z 12 województw do realizacji programu edukacyjnego i kampanii konsumenckiej w roku szkolnym 2012/2013. Zależy nam na aktywnym uczestnictwie placówek w realizacji przewidzianych w projekcie działań edukacyjnych. Oferujemy bezpłatny pakiet edukacyjny, dwugodzinne zajęcia merytoryczne (X – XII 2012) oraz dwugodzinne spotkanie-warsztat z trenerem regionalnym (I – III 2013) , którego zadaniem będzie zaktywizowanie młodzieży i wspólne zaprojektowanie kampanii dla społeczności lokalnej (działanie konkursowe).

Wzmocnieniem i elementem motywującym dla szkół biorących udział w projekcie jest konkurs na miniprojekty dotyczące lokalnych działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie odpowiedzialnej gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych. Nagrodami będą: • Odtwarzacz DVD i zestaw płyt edukacyjnych dla klasy – miejsce 1. • Uczestnictwo uczniów w wymianie międzynarodowej (w ramach projektu europejskiego) – będą to 3-dniowe wycieczki dla 2 uczniów i jednego nauczyciela z każdej zwycięskiej klasy – miejsce 1 i 2. • Zestawów sadzonek drzew i krzewów dla każdej klasy oraz zestaw przyborów szkolnych z certyfikowanego drewna i papieru z recyklingu dla każdego ucznia – miejsce 1, 2, i 3.

Prócz działań edukacyjnych przewidujemy szkolenia upowszechniające dla nauczycieli, którzy nie zostali wybrani w ramach projektu edukacyjnego w nadchodzącym roku szkolnym, a są zainteresowani edukacją młodzieży na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pakiet dla nauczycieli dostępny w wersji elektronicznej znajduje się pod linkiem: http://ekonsument.pl/p113_pakiet_ed.... Informacje o projekcie znajdują się na stronie: ekonsument.pl/lasy. ANKIETA: tnij.org/ankieta_projekt_lesny (wypełniona do 28 września!) Do wypełnienia elektronicznej ankiety zgłoszeniowej zapraszamy wszystkie placówki zainteresowane uczestnictwem w prestiżowym, międzynarodowym projekcie, otwarte na działania edukacyjne i konsumenckie na rzecz odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi. Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2012 r. Projekt będzie realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych od października 2012 do czerwca 2013 r.

Z poważaniem
Zespół projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”

Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka działań edukacyjnych:
Magdalena Noszczyk
magda@zielonasiec.pl
tel. 513 44 72 71

Koordynator projektu:
Andrzej Żwawa
zb@eco.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć