Konkurs - najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się.

Europejski Konkurs dla Dziennikarzy na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ogłasza konkurs dla dziennikarzy [w ramach European Journalist Award] na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się.

W konkursie mogą wziąć udział autorki i autorzy artykułów, które zostały opublikowane zarówno w mediach drukowanych, jak i elektronicznych pomiędzy 1 grudnia 2007 a 30 listopada 2008 roku.

Termin przesyłania prac upływa 30 listopada 2008. Prace należy przesłać korzystając z formularza na stronie.

Autorka/autor wybranego przez jury polskiego artykułu przejdzie do etapu ogólnoeuropejskiego. Główna nagroda w etapie europejskim to 2000 EURO. Dodatkowo podróż studyjna do Etiopii i Ugandy.

Więcej informacji o konkursie

Konkurs jest organizowany przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w ramach projektu Komisji Europejskiej pt: Kampania na rzecz powszechnego dostępu do świadczeń i usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Za treści dotyczące projektu odpowiada wyłącznie Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Partnerzy projektu. Przedstawione treści nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć