Konkurs grantowy Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe ogłasza otwarty konkurs grantowy na projekty promujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bułgarii, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii i Słowacji.

CEE Trust zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, grupy eksperckie, koalicje, oraz instytucje edukacyjne do składania projektów w formie listów intencyjnych w następujących obszarach:

1. Przejrzystości instytucji publicznych; 2. Zaangażowania społecznego i innych działań mających na celu wzmocnienie aktywności społeczeństwa obywatelskiego; 3. Solidarności społecznej; 4. Otoczenia sprzyjającego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka projektów powinna być bezpośrednio związana z misją i wartościami reprezentowanymi przez CEE Trust (www.ceetrust.org).

Wierzymy, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą osiągnąć sukces, uzasadnienie dla swych działań, zaufanie, publiczne wsparcie dla swych działań jak i ich promocję oraz stabilność wyłącznie poprzez skupienie się na konkretnych działaniach, które są ważne dla obywateli i społeczeństwa jako całości.

CEE Trust zastrzega sobie prawo do zaakceptowania i odrzucania listów intencyjnych. CEE Trust będzie informował aplikantów o podjętej decyzji.

List intencyjny oraz formularz aplikacyjny powinny być przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 30 października 2007 r., na adres: poland.applications@ceetrust.org.

Pełny tekst zaproszenia oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www.ceetrust.org.

Aplikacje MUSZĄ być przygotowane w języku angielskim.

Aplikacje przesłane pocztą, faksem, dostarczone osobiście lub po upływie terminu automatycznie zostaną ODRZUCONE.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć