Konkurs grantowy „PRZEMIANY W REGIONIE” - RITA 2007

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego (nie przewidujemy dofinansowania projektów dotyczących głównie odbiorców z krajów członkowskich UE). Upowszechniając polskie doświadczenia Program powinien przyczynić się do kształtowania nowych elit lokalnych i centralnych w Regionie, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych oraz zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego. Granty przyznawane są polskim organizacjom pozarządowym i szkołom publicznym na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.

· W ramach obecnej edycji programu odbędą się jeszcze dwie tury otwartego konkursu grantowego (tym samym połączone zostają dotychczasowe ścieżki grantowe Najlepsze polskie doświadczenia oraz Współpraca lokalna ). Terminy składania wniosków upływają:

· 15 X 2007 (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 01 XII 2007 do 31 XI 2008) · 15 III 2008 (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 01 V 2008 do 31 XI 2008) · W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

· inicjatywy lokalne podejmowane przez szkoły publiczne oraz organizacje pozarządowe z małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach Programu „Przemiany w Regionie” - RITA;) na rzecz wymiany doświadczeń z partnerami z krajów byłego bloku wschodniego, przede wszystkim z Białorusi, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

1 projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe; 2 projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów.

· Wysokość dofinansowania jednego projektu: 5.000 - 30.000 zł (średnia wysokość dotacji wyniesie 18.000 zł). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60.000zł. W każdej turze konkursu przewidujemy dofinansowanie około 50 projektów.

· Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego) 1 Formularze wniosków oraz szczegółowe zasady konkursu dostępne są na stronie: www.rita.edudemo.org.pl · Wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą na adres skrytki pocztowej: Fundacja Edukacja dla Demokracji skrytka poczt. nr 48 00-950 Warszawa 1 Z dopiskiem „KONKURS RITA”

Wszystkie organizacje planujące udział w konkursie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Dobra praktyka w pracy polskich organizacji pozarządowych za granicą, przyjętym przez Grupę Zagranica, skupiającą polskie organizacje pozarządowe działające poza granicami RP (patrz www.zagranica.org.pl).

Dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie zorganizowane będą spotkania informacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i terminów spotkań będą opublikowane na stronie internetowej Programu RITA www.rita.edudemo.org.pl

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Bartosz Jędrzejczak, koordynator programu Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy do starannego zapoznania się z formularzem wniosku, listą projektów dostępną na stronie programu oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Koordynator służy pomocą we wtorki w godzinach 11 - 15. W pozostałe dni robocze w godzinach 9 - 18 na telefon komórkowy oraz skype. Stały kontakt e-mailowy: rita@edudemo.org.pl

skype: bartek.edudemo tel. +48 (22) 635 72 51; tel. kom. +48 (609) 375 989,

Fundacja Edukacja dla Demokracji Education for Democracy Foundation 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 fax +48 (22) 635 40 06 www.edudemo.org.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć