Konkurs grantowy PAH — napisz i wydaj książkę!

Polska Akcja Humanitarna (PAH) planuje wydanie trzech książek poświęconych tematyce rozwojowej. W związku z tym PAH ogłasza konkurs grantowy, w ramach którego zdobyć można dofinansowanie projektu obejmującego badania terenowe, zbieranie materiałów w krajach Globalnego Południa.

Kto może wziąć udział?

Konkurs adresowany jest do autorów/ek otwartych na problematykę globalnych współzależności i ich konsekwencji, zarówno szans i zagrożeń, dla mieszkańców krajów Globalnego Południa. Zaproszenie kierowane jest do młodych badaczy/ek, dziennikarzy/ek, przedstawicieli/ek środowiska akademickiego.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej interesujących projektów, których rezultatem będą wysokiej jakości publikacje, przybliżające polskiemu społeczeństwu problemy krajów najuboższych i przedstawiające zagadnienia globalnych współzależności, międzynarodowej współpracy rozwojowej, stan i uwarunkowania realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych.

Wybrani autorzy wyjadą do kraju wskazanego w zgłoszonym przez siebie projekcie, gdzie będą mieli możliwość zebrania materiałów do przygotowywanej w ramach projektu publikacji. Rejonem szczególnego zainteresowania PAH jest kontynent afrykański.

Tematy objęte konkursem:

Obszary horyzontalne:

Przyznane mogą być trzy granty, każdy o wartości 22 000,00 PLN, które sfinansują proces przygotowania publikacji, w tym koszty badań terenowych. Wydanie publikacji pozostanie w gestii Polskiej Akcji Humanitarnej.

Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy i powinien zakończyć się do 30 lipca 2012 roku oddaniem rękopisu publikacji.

Grupy rekomendowane do objęcia badaniem to kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone (IDPs), repatrianci, mieszkańcy slumsów i dzielnic ubóstwa - jako grupy najbardziej poszkodowane i bezbronne wobec skutków ubóstwa, konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych.

Wnioski należy złożyć w siedzibie PAH lub przesłać na jej adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa do dnia 20 czerwca 2011 roku, do godziny 15:00. Komplet dokumentów w formie elektronicznej należy jednocześnie przesłać na adres kmc.granty@pah.org.pl. Decyduje data dostarczenia do siedziby PAH.

Pełne informacje o konkursie...

Na stronie PAH — http://www.pah.org.pl/konkurs_grant...

Zdjęcie ilustracyjne — Flickr: http://www.flickr.com/photos/alexbr...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć