Konkurs dla młodych naukowców "Nauka dla rozwoju"

Fundacja Partners Polska zaprasza do ubiegania się o dotacje w ramach konkursu „Nauka dla rozwoju". Konkurs ma za zadanie umożliwić polskim naukowcom - doktorantom i młodym doktorom - udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej, które odbędą się do końca 2008 roku. Środki na dofinansowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W Konkursie może wziąć udział każdy doktorant lub osoba posiadająca tytuł doktora nie dłużej niż od 5 lat, który do 30 września 2008 roku nadeśle pełny zestaw dokumentów (uwaga: decyduje data otrzymania), w tym:

Wypełniony formularz aplikacyjny;

Curriculum Vitae (CV);

Zgodę instytucji zatrudniającej wnioskodawcę na jego udział w danym wydarzeniu i potwierdzenie przyjęcia swojej kandydatury jako prelegenta wraz z tekstem planowanego wystąpienia (konspekt o objętości 5400 znaków).

na adres:

Nauka dla Rozwoju

Fundacja Partners Polska

ul. Górnickiego 3 lok. 10 a

02-063 Warszawa

Dotacja może wynieść od 2 000 do 4 500 PLN, przy czym średnia przewidywana wysokość dotacji to 3 000 PLN. W wyjątkowych sytuacjach Komisja może przyznać dotację w innej wysokości. Przewiduje się przyznanie 16 dotacji. Całość kwoty przeznaczonej na dotacje w Konkursie wynosi 48 000 PLN.

Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres nauka@partnerspolska.pl

Zapraszamy również na stronę www.promocjanauki.pl

Zdjęcie: carf na licencji CC, wcześniej opublikowane na flickr


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć