Konkurs UNDP i KE na organizację debaty rozwojowej

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Komisja Europejska ogłaszają konkurs dla instytucji non-profit, w tym organizacji pozarządowych, na organizację debaty nt. pomocy rozwojowej i Milenijnych Celów Rozwoju. Aplikacje przyjmujemy do 24 sierpnia 2007 r.

Debata w Polsce odbędzie się w ramach cyklu 12 konferencji organizowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem debat będzie budowanie świadomości społecznej nt. unijnej i krajowej pomocy rozwojowej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ na ich półmetku między rokiem 2000 a 2015 określonym jako datę ich osiągnięcia. Inicjatywa ta ma także na celu promocję Europejskich Dni Rozwoju. W debatach wezmą udział dziennikarze, parlamentarzyści krajowi i europejscy, przedstawiciele rządów, organizacji pozarządowych.

Wszystkie debaty będą zorganizowane ok. 17 października 2007 r., który jest obchodzonym na całym świecie międzynarodowym dniem walki z ubóstwem.

Komisja Europejska jest fundatorem inicjatywy. UNDP wdraża projekt poprzez swoje biura z Bratysławy i z Warszawy.

UNDP zaprasza wszystkie organizacje non-profit, które spełniają kryteria określone w konkursie, do składania swoich aplikacji. Realizacja projektu nie wymaga zmobilizowania dodatkowego finansowania.

Dodatkowych informacji udziela Jan Szczyciński, Koordynator ds. Komunikacji w UNDP Polska – jan.szczycinski@undp.org, tel. (22) 576 81 89.

Więcej (szczegółowy opis konkursu, zasad, dokumenty aplikacji): http://europeandcis.undp.org/?menu=p_tenders&tid=175


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć