Konkurs UE: Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008

Do 31 lipca 2007 można składać w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008.

Komisja zamierza współfinansować działania na skalę europejską o wymiarze symbolicznym, mające na celu propagowanie dialogu międzykulturowego.

Wnioskodawcy muszą być podmiotem publicznym lub prywatnym mającym doświadczenie w dziedzinie dialogu międzykulturowego i posiadającym statutową siedzibę w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty takie muszą prowadzić działalność na skalę europejską samodzielnie lub w formie różnych stowarzyszeń działających w sposób skoordynowany, a ich struktura i działalność muszą mieć potencjalny wpływ na poziomie europejskim. W konkursie mogą brać udział państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Realizacja projektów musi rozpocząć się w 2008 r., ale nie później niż 1 września 2008 r. Główne działania proponowane w ramach projektu muszą odbyć się w 2008 r.

Łączny budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 2,4 mln euro. Wsparcie finansowe zostanie przyznane ok. 8-10 inicjatywom i wydarzeniom. Wkład finansowy Komisji nie może przekroczyć 80% łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu. Wysokość dotacji wyniesie 200 tys. - 400 tys. euro. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 400 tys. euro.

Więcej informacji można znaleźć nastronie DG ds. Edukacji i Kultury.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć