Konkurs "Pomoc zagraniczna 2008"

MSZ ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania "Pomoc zagraniczna 2008". Zadanie dotyczy realizacji projektów pomocowych, które zgodne są z "Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008".

Środki finansowe przeznaczone w tym roku na realizację programów wynoszą 25 000 000 PLN. Każda organizacja może składać kilka wniosków, a każdy wniosek może dotyczyć więcej niż jednego beneficjenta.

Ostateczna data wpływu wniosku - 5 marca 2008 roku.

Więcej informacji na stronie: www.polskapomoc.gov.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć