Konkurs MSZ - "Wolontariat - polska pomoc 2008"

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2008.

Celem zadania jest realizacja projektów WOLONTARIAT zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 2 500 000,00 PLN.

Jedna organizacja może zgłaszać do pięciu wniosków projektowych, mogą one dotyczyć dofinansowania działań jednego lub dwóch wolontariuszy.

Termin składania ofert konkursowych: 2008-04-14 (decyduje data wpływu wniosku).

W ofercie projektu organizacja (pozarządowa) zobowiązana jest zgłosić konkretnego kandydata (kandydatów) na wolontariusza. Dopuszczalne jest zgłoszenie maksymalnie dwóch wolontariuszy do jednego projektu WOLONTARIAT.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

a. W pierwszej kolejności ocenie Zespołu Konkursowego podlegają wnioski projektowe. Lista wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych zostanie ogłoszona do dnia 2008-04-30;

b. W kolejnym etapie wolontariusze zgłoszeni do projektów wstępnie wyselekcjonowanych będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ (w terminie 6-11 maja 2008 lub w terminie 13-18 maja 2008), a także do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

Dotacji w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2008” nie mogą otrzymać wnioski stanowiące element projektów, które uzyskały dotację w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Pomoc zagraniczna 2008”. Więcej informacji tutaj


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć