Koniec rozwoju jaki znamy. Sprawiedliwość społeczna dla wszystkich!

20. lutego obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, sprawiedliwość społeczna dla wszystkich jest fundamentem rozwoju i ludzkiej godności. Ale jak powinien wyglądać zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństw? Jak powinna wyglądać sprawiedliwa zmiana na świecie?

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, obchodzony od 2009 roku, ma na celu wspieranie działań w zakresie zwalczania ubóstwa, promocji sprawiedliwych warunków zatrudnienia i godnej pracy, równości płci i dostępu do społecznego dobrobytu, praw ludności rdzennej i migrantów, oraz sprawiedliwości dla wszystkich.

Sprawiedliwość społeczna jest podstawowym warunkiem dla istnienia spokojnych i dostatnich społeczeństw. Dlatego wszyscy powinniśmy dążyć do usunięcia barier, które ludzie napotykają ze względu na swoją płeć, wiek, rasę, pochodzenie, religię, kulturę lub niepełnosprawność. W działaniach Akcji dla Globalnego Południa właśnie takie wartości nam przyświecają.

Dla sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju przewrotnie tym, czego potrzebujemy są limity

Jeśli chcemy stworzyć trwały dobrobyt, a jednocześnie znacznie zmniejszyć ryzyko dla środowiska, potrzebujemy nowej wizji rozwoju. Będziemy musieli ustalić od nowa relację gospodarki do życia ludzi i środowiska.

Wszystko się zmienia. Żyjemy w świecie, w którym ludzie dla swoich potrzeb dokonują dramatycznych zmian na środowisku. Nasze tradycyjne koncepcje ekonomiczne i modele rozwoju zostały opracowane w innym świecie, w którym rozwój miał inne znaczenie. Był utożsamiany z produkcją i bogaceniem się jak najmniejszym kosztem, w jak najszybszym tempie. Liczyły się liczby, a nie ludzie. Nie trudno zobaczyć tego skutki: nieokiełznany konsumpcjonizm, kończące się zasoby, skażenie środowiska, zmiany klimatu, migracje, konflikty, pogłębiające się ubóstwo mniej uprzywilejowanych, wysiedlenia.

Stary model rozwoju kładł nacisk na "tu i teraz". Zaś nowy model musi poszerzyć swój horyzont i tyle samo uwagi poświęcać przyszłości. Nasza krótkowzroczność nie może zabierać szansy na rozwój przyszłym pokoleniom. A tak się stanie, jeśli będziemy eksploatować zasoby bez umiaru. Co więcej, rozwój jednego kraju nie może odbywać się kosztem drugiego.

W XXI wieku potrzebujemy ekonomii, która respektuje limity naszej planety. Musimy zrozumieć jak wiele zależy od sprawiedliwości społecznej, a także, że ostatecznym celem rozwoju jest zrównoważony dobrobyt człowieka, a nie tylko wzrost ekonomiczny i dobra materialne. Nasza planeta ma swoje granice, dlatego musimy w końcu jasno sobie powiedzieć, że rozwój też musi je mieć.

Sprawiedliwość dla wszystkich!


Korzystano z: http://www.un.org/en/events/socialj...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć