Konferencja: Światowy kryzys żywnościowy, Warszawa, 8-9.X

Spójność Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa

Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Polska Zielona Sieć oraz Francuski Komitet na rzesz Solidarności Międzynarodowej zapraszają na międzynarodową konferencję, która odbędzie się w dniach 8 - 9 grudnia 2011 r. w Warszawie.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom wpływu polityk Unii Europejskiej, w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej, na rolnictwo i życie mieszkańców krajów rozwijających się. Polska, jako członek UE ma możliwość wpływu na kształt polityk w taki sposób, by ograniczyć ich niespójność w kontekście suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa.

Wśród uczestników konferencji znajdą się: Podsekretarz Stanu M.Rolnictwa, przedstawiciele organizacji rolniczych z Afryki, posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentarzyści RP oraz przedstawiciele polskich i europejskich organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu środkami transportu publicznego oraz zapewniają zakwaterowanie dla uczestników spoza Warszawy.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 1 grudnia 2011 na adres: biuro@pkegliwice.pl lub faksem na numer 32/231 85 91.

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć