Konferencja "Nauka dla Pomocy Rozwojowej"

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka zapraszają na konferencję "Nauka dla Pomocy Rozwojowej".

Gdzie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, Warszawa

Kiedy: 6 lutego 2009 w godz. 10.00- 16.00

Celem konferencji - jak pisze MSZ - jest zainicjowanie bliższej współpracy między instytucjami wdrażającymi projekty rozwojowe finansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej a ośrodkami badawczymi. Wśród zaproszonych prelegentów są zarówno przedstawiciele organizacji realizujących projekty rozwojowe, którzy w swoich działaniach korzystali już z ekspertyz naukowych, jak i naukowcy aktywnie wspierający swoimi badaniami wspomniane inicjatywy. Przedmiotem dyskusji będzie analiza możliwości współpracy, wskazanie potencjalnych sektorów wsparcia oraz konkretnych etapów projektu pomocowego, w które mogliby się włączyć naukowcy. Liczymy, że zastosowanie ekspertyz i badań w działaniach pomocowych wpłynie na zwiększenie jakości realizowanych projektów i podniesienie ich efektywności.

Dzięki znacznej liczbie zaproszonych gości realizujących różne projekty (infrastrukturalne, rolnicze, aktywizacji zawodowej, medyczne itd.) oraz reprezentujących różne dyscypliny naukowe (ekonomię, antropologię społeczną, inżynierię środowiskową, geografię itd.) konferencja ma szansę stać się nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim przyczynić się do zainicjowania osobistych kontaktów i nawiązania dalszej współpracy między wspomnianymi środowiskami.

Więcej informacji i rejestracja


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć